Noor Zomerman

Schoolpsycholoog/Adviseur

BIO
Sinds 2021 ben ik als schoolpsycholoog verbonden aan BVS-schooladvies. Ik heb lang gewerkt als leerkracht en intern begeleider op een vrijeschool in Amsterdam en heb daarnaast orthopedagogiek gestudeerd. Als schoolpsycholoog help ik graag bij vragen die rondom het leren en welzijn van leerlingen of een individuele leerling leven.

 

EXPERTISE

  • Handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek.
  • Dyslexie en dyscalculie
  • Leerkracht- leerlingrelatie
  • Begeleiding van intern begeleiders en leerkrachten
  • Opbrengstgericht werken
  • Onderwijskwaliteit

 

OPLEIDING

  • RINO: in opleiding tot kinder- en jeugdpsycholoog NIP/Schoolpsycholoog
  • Universiteit van Amsterdam: premaster Pedagogische Wetenschappen & Master Onderwijsleerproblemen.
  • Hogeschool Helicon Zeist: Lerarenopleiding Basisonderwijs

 

REGISTRATIES

  • NVO Orthopedagoog