Paul van Meurs

Adviseur

BIO

Sinds 2000 ben ik als onderwijsadviseur verbonden aan BVS-schooladvies, na 21 jaar werk als klassenleerkracht. Door deze stap opende zich een nieuw werkgebied; het werken met volwassenen en het ontwikkelen van onderwijsaanbod voor vrijescholen op basis van de antroposofische menskunde. Didaktiek en pedagogiek hebben hierin een belangrijke plaats. Vooral het gebied van het kunstzinnig vormgeven van onderwijs en het verzorgen van onderwijs in kunst(en) heeft mijn directe interesse. Voor mij betekent dat een voortdurend afstemmen op de inhoud die Rudolf Steiner heeft geboden op het gebied van de pedagogie. Met name de algemene menskunde is voor mij hierin leidend. Op nationaal en internationaal niveau houd ik mij bezig met het werken aan en met deze achtergronden. Daarnaast werk ik aan de vormgeving van het reken-wiskundeonderwijs en de vorm(en) die, vanuit bovenstaande gedachte, in de vrijescholen aangeboden kunnen worden. Hierin staat voor mij het bewegen en de beweeglijkheid centraal. De laatste jaren ben ik intensief verbonden met de sociale vaardigheidstraining Regenboog, speciaal voor vrijescholen. Het verzorgen van een evenwichtige sociale balans tussen kinderen onderling is voor mij een voorwaarde om tot leren en ontwikkelen te komen. Vanaf september 2020 ben ik als associé verbonden aan BVS-schooladvies en zal ik graag mijn expertise op vraag inzetten.

 

EXPERTISE

 • Het werken aan rekenen in beweging vanuit visie en de vormen die daaruit afgeleid kunnen worden op vele gebieden
 • Kunstzinnig onderwijs en periodeonderwijs
 • Werken met leerlijnen
 • Coaching en begeleiding van leerkrachten en begeleiders
 • Werken aan leerlijnen kunst en vaardig worden in de kunstvakken (beeldend)
 • Onderwijs in beweging

 

OPLEIDING

 • Opleiding volledig bevoegd onderwijzer, Pabo Eindhoven
 • Leraar voortgezet onderwijs Beeldende vorming/kunst, Fontys Hogescholen
 • Opleiding schoolleider basis en vakbekwaam, AVS
 • Startend begeleider, CPS
 • Dynamische oordeelsvorming
 • Rots en water trainer, Gadeku instituut,
 • Opleiding Bal-a-vis-x
 • Opleiding Haver tot Gort, Hogeschool Helicon
 • Opleiding rekenco√∂rdinator, Hogeschool Helicon
 • Opleiding dyscalculie, NVORWO