Renate van der Pol

Adviseur

BIO

In 2021 ben ik gestart als adviseur bij BVS-schooladvies. Sinds 2003 werk ik als docent Nederlands op het Rudolf Steiner College in Haarlem, waar ik de laatste twaalf jaar ook zorgcoördinator ben geweest. Met de komst van Passend Onderwijs heb ik de zorgstructuur opnieuw vormgegeven en met een aantal collega’s stond ik aan de wieg van de Spaarnestroom, de klassen voor leerwegondersteuning. Mijn belangstelling gaat uit naar vraagstukken rond motivatie, didactiek, docentbegeleiding, Passend Onderwijs, mentoraat en vrijeschoolpedagogiek.

 

EXPERTISE

  • Didactiek
  • Vrijeschoolpedagogiek
  • Coaching
  • Mentoraat
  • Klassenmanagement
  • Intervisie
  • Ondersteuningsstructuur
  • Gesprekstechnieken

 

OPLEIDING

  • Master SEN, zorgcoördinator
  • Lerarenopleiding Nederlands