Rob van der Meijden

Adviseur

Met ingang van 2022 ben ik als adviseur verbonden aan BVS-schooladvies. Vanaf 1989 werk ik binnen vrijescholen in Nederland. Eerst in het voortgezet vrijeschoolonderwijs in Maastricht als docent en mentor, vervolgens als schoolleider aldaar, locatiedirecteur in Breda en rector in Rotterdam en Den Haag. Binnen het vrijebasisonderwijs deed ik ervaring op als bestuurder bij Stichting Ithaka in Noord-Holland.

 

In de afgelopen jaren was ik betrokken bij veel nieuwe initiatieven, nieuwe scholen en samenwerkingsprojecten. De ontwikkelingskansen die daar liggen, op het raakvlak van de vrijeschoolpedagogie enerzijds en ‘de rest van de wereld’ (alle andere pedagogische, maatschappelijke en bestuurlijke overtuigingen) anderzijds, vormen voor mij een belangrijke inspiratie. Daarnaast ligt een voortdurende hedendaagse ontwikkeling van de vrijeschoolpedagogie en didactiek mij na aan het hart.

 

Op al die gebieden lever ik graag ondersteunende en hopelijk inspirerende bijdragen aan scholen en besturen. Voor interim-management ben ik ook beschikbaar. Voor kortere of langere tijd, als het even niet lekker loopt of ter overbrugging van een periode zonder formele leiding binnen school of stichting.

 

Expertise

 • Organisatieadvies en onderzoek
 • Interimmanagement
 • Crisismanagement
 • Missie, visie en strategie trajecten
 • Ondersteuning nieuwe initiatieven
 • Ondersteuning samenwerkings- en fusietrajecten
 • Ondersteuning, begeleiding en coaching teams en leidinggevenden
 • Onderwijs- en leerplanontwikkeling.

 

Opleidingen

 • Leergang strategisch management in PO, Berenschot
 • Sectormanagement VO, Universiteit van Maastricht
 • Persoonlijk leiderschap, APS en kennismanagement, Universiteit van Maastricht
 • Docent maatschappijleer (1e graad), Fontys Hogeschool Tilburg
 • Politicologie (internationale betrekkingen), Universiteit van Nijmegen
 • Personeelswerk (personeel en organisatie), HBO Hengelo (O).