Burgerschap

Overzicht

Thuis raken in jezelf, de school en in de wereld

Burgerschapsonderwijs is volop in ontwikkeling. Het is van belang dat we kinderen leren zich thuis te voelen bij zichzelf, in de school en in de wereld. De maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel, de vragen waar we voor staan in deze tijd zijn grote vragen en hoeveel geven we daarvan mee aan de kinderen?  Vanuit de wet hebben scholen de opdracht tot het formuleren van aanbod in burgerschapsonderwijs en ook de vrijheid om dit aanbod aan te passen aan de waarden die je als school belangrijk vindt.

 

Het is voor de vrijescholen van belang om burgerschapsonderwijs zo te vormen dat het past binnen de vrijeschoolvisie. Wij verbinden de kerndoelen zoals Stichting Leerplan Ontwikkeling deze opstelt aan de vrijeschoolwaarden. Wij begeleiden scholen bij visietrajecten, leerlijnontwikkeling en implementatie van burgerschapsdoelen.  Daarbij staan begrippen als diversiteit en inclusie, de democratische rechtsstaat, seksuele en relationele vorming en zeggenschap van leerlingen centraal.

Doelgroep Burgerschap

PO:

 • (Kleuter)leerkrachten
 • Coördinatoren (Taal, Rekenen, Hoogbegaafdheid, Regenboog, bouw, ondersteuning)
 • IB’ers
 • Schoolleiders

Resultaat Burgerschap

 • Je beschikt over visie en beleid op burgerschapsonderwijs.
 • Je hebt de kerndoelen geïmplementeerd in het onderwijsaabod.
 • Je kunt het burgerschapsonderwijs monitoren.

We bieden dit aan als

 • Training op school
 • Advies
 • Individuele begeleiding
 • Lezing

Kosten, data en aanvragen

Training op school/individuele begeleiding/advies/lezing
Duur en data in overleg
Locatie: op school
Prijs: in overleg
Materialen: in overleg
Aanvragen: Wil je ‘Burgerschap‘ als training op school? Stuur dan een mail naar admin@bvs-schooladvies.nl of bel naar (030) 281 96 56.

 

Kunstwerk: Thijn von Brucken Fock – De Vrije School Den Haag VO

Extra informatie

KO, PO of VO

PO

Adviseur

Dit wordt verzorgd door meerdere adviseurs: