Leerlijnen en bouwstenen Burgerschap – Burgerschap in het vrijeschoolonderwijs

18,50

Overzicht

In dit katern Burgerschap in het vrijeschoolonderwijs maken we zichtbaar waar de bestaande leerlijnen van BVS-schooladvies uitgebreid kunnen worden, zodat burgerschapsdoelen onderdeel worden van het basisaanbod voor alle klassen. Hierbij richten we ons op:

  • de expliciete kennisdoelen burgerschap die veelal verwerkt zijn in de leerlijnen voor de zaakvakperiodes. Hierbij hebben wij een expliciete koppeling gemaakt met de zaakvakperiodes zoals die in het Nederlandse vrijeschoolonderwijs gegeven worden.
  • attitudes die leerlingen aangeleerd en voorgeleefd moeten krijgen.
  • manieren voor en voorbeelden hoe het monitoren van burgerschapscompetenties bij leerlingen.

 

Opbouw van de publicatie

In de opbouw van dit katern beschrijven wij eerst verschillende blikrichtingen op het vakgebied burgerschap binnen een vrijeschool. Daarna volgen beschrijvingen van kennisdoelen zoals die verwerkt kunnen worden in het periodeonderwijs, doelen en aanbod bij attitudes, en tot slot doelen en aanbod bij vaardigheden die samenhangen met het vakgebied burgerschap. Ook is er een apart hoofdstuk opgenomen over kleuters en burgerschap. Bij verschillende leerlijnen zijn voorbeelden beschreven met betrekking tot hoe de doelen in concreet aanbod kunnen worden uitgewerkt.

 

Onderdeel van de publicatie is een uitgebreide boekenlijst met kinderliteratuur, onze podcastseries en artikelen in nieuwsbrieven. Via handige QR-links kom je bij deze digitale bronnen uit. Deze digitale bronnen zullen wij up-to-date houden en aanvullen.

 

Deze publicatie is onderdeel van een drieluik rondom leerlijnen & bouwstenen Burgerschap. Naast dit katern Burgerschap in het vrijeschoolonderwijs publiceren we de katernen Relaties, Identiteit en seksualiteit (BVS-schooladvies, 2024) en Digitaal samenleven (BVS-schooladvies, juni 2024).

 

Bij de druk van deze publicatie worden door Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) de nieuwe conceptkerndoelen burgerschap gepubliceerd. Omdat de conceptkerndoelen nog geen formele status hebben, hebben we deze leerlijn burgerschap ontworpen op basis van de geldende kerndoelen, en in lijn gebracht met de conceptkerndoelen. Wanneer SLO de conceptkerndoelen wijzigt n.a.v. de feedback, dan passen we de leerlijn waar nodig hierop aan.