Onderwijsaudit

Overzicht

Onderwijs- of onderzoeksaudit

Een onderzoek of audit kan vele vormen hebben.

 • Een onderwijsaudit is een nulmeting om de stand van zaken rondom een (vak)specifiek onderwerp in kaart te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan taal en rekenen. Je vergelijkt de input en de output van het onderwijs. Hier volgen adviezen uit die kunnen leiden tot een verbeterplan of een plan ter versterking van de identiteit van de school. Naast het in kaart brengen van de stand van zaken kan het versterken van de vaardigheden van de op school aanwezige vakspecialist een onderliggende doelstelling zijn.
 • We kunnen met een team van adviseurs of met een team van de eigen leraren een audit op school doen. We onderzoeken de onderwijskwaliteit of onderdelen van het curriculum. Ook een kleiner onderdeel zoals het examenreglement of de werking van het PTA kunnen we onderzoeken/auditen. We maken daarbij gebruik van vragenlijsten en interviews en leveren op basis van de onderzoeksvraag een rapport of presentatie op. Steeds met het oog op mogelijke verbeteringen, maar soms ook om de strategie te onderbouwen. Zo hebben we de bijvoorbeeld de achterstanden na de coronacrisis onderzocht en bijvoorbeeld of het realistisch was om klas 10 t/m 12 in te richten in een startende bovenbouw. We hielden jaarlijkse audits over de onderwijskwaliteit in scholen binnen een stichting.

Doelgroep onderwijsaudit

 • IB-ers/ondersteuningscoördinatoren
 • Coördinatoren
 • Leidinggevenden
 • Schoolleiders/Rectoren
 • Bestuurders

Resultaat onderwijsaudit

 • Je hebt een helder beeld van de stand van zaken binnen een specifiek vakgebied (bijvoorbeeld taal of rekenen) in de eigen school op het gebied van visie, eenduidige didactiek, opbrengsten en verbeterpunten. Aansluitend kun je trajecten voor het vakgebied vormgeven.
 • Je beschikt over een auditverslag met adviezen.

Wij bieden dit aan als

 • Advies

Kosten, data en aanvragen

Advies
Duur en data: afhankelijk van de vraag 4 à 10 dagdelen (inclusief voorbereiding en verslag), data in overleg
Locatie: op school
Prijs: op aanvraag
Materiaal:  geen
Aanvragen: wil je een ‘Onderwijsaudit‘? Stuur dan een mail naar admin@bvs-schooladvies.nl of bel naar (030) 281 96 56.

Extra informatie

Werksoort PO

Werksoort VO

Inhoud

Werkwijze onderwijsaudit

Een onderwijsaudit bestaat uit de volgende onderdelen:

 • verzamelen van gegevens
 • voorgesprek met IB-er, directie, bestuur, etc.
 • observaties in de klassen, met kort nagesprek betreffende leerkrachten
 • interpretatie en herschikken van gegevens
 • nagesprek met alle betrokkenen in de school en auditor
 • verslag en adviezen naar school en management.

Het programma maken we in samenspraak met opdrachtgever op maat.

Adviseur

Meerdere adviseurs verzorgen dit aanbod. Coördinator is:

VO:

PO:

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.