Opleiding Biografisch pedagogisch consulent

Overzicht

Biografiewerk in onderwijsbegeleiding

Heb je behoefte aan verdieping en verrijking in je eigen vak als pedagoog, (klassen) leerkracht, mentor, vertrouwenspersoon of andere ondersteunende functie? En ben je geïnteresseerd in de levensloop van de mens en de biografische wetmatigheden en hoe die van invloed zijn in de pedagogische praktijk? En wil je een bijdrage leveren aan het begeleiden van medewerkers binnen jouw school?

 

Biografiewerk geeft je de mogelijkheid om het antroposofisch mensbeeld praktisch te vertalen in je begeleidingswerk als biografisch pedagogisch consulent. Je kunt deze tweejarige opleiding zien als een interactieve scholingsweg die je praktische handvatten geeft om de pedagogie te versterken en te verdiepen bij individuele leraren en in teamverband. Je bent in staat om biografische gesprekken te voeren binnen je organisatie en medewerkers vanuit hun biografie te helpen in hun werk. Deze methodiek werkt verkwikkend in een schoolorganisatie. Het bevordert een transparante manier van communicatie zowel met leerlingen, ouders, als onderling met collega’s en in teamverband.

 

De opleiding duurt twee jaar. Elk jaar bevat twaalf opleidingsdagen en één dag met tussentijdse gesprekken. Tijdens de opleiding tot biografisch pedagogisch consulent ontwikkel je je o.a. in de onderstaande gebieden:

 • Het voeren van biografisch-pedagogische gesprekken met collega’s en ouders en leerlingen
 • Het begeleiden van (startende) leraren op didactisch niveau
 • Het begeleiden van (startende) leraren op pedagogisch niveau
 • Het begeleiden van (startende) leraren bij biografische vragen
 • Toepassen van dynamische oordeelsvorming in pedagogische en biografische gesprekken, zowel met leraren, leerlingen en ouders.
 • Het ontwikkelen en ontwerpen van biografische werkvormen die verbindend en vitaliserend werken in een groep
 • Oordeelloos en onbevangen luisteren
 • Systemisch werken
 • Antroposofie en menskunde in de praktijk brengen/praktisch toepassen
 • Inzicht in het leerplan van de vrijeschool en de biografische scholingsweg die daaruit voortvloeit.

Doelgroep Opleiding tot biografisch pedagogisch consulent

 • (Kleuter)leerkrachten/docenten
 • Coördinatoren (Taal, Rekenen, Hoogbegaafdheid, Regenboog, bouw, ondersteuning)
 • IB’ers
 • Mentoren
 • OOP.

Resultaat Opleiding tot biografisch pedagogisch consulent

Biografie

 • Je kunt (startende) leraren begeleiden op verschillende gebieden zowel didactisch, pedagogisch als meer biografisch
 • Je hebt kennis van het antroposofisch mensbeeld in relatie tot de biografie
 • Je kent de verschillende levensfasen die kenmerkend zijn voor het antroposofisch mensbeeld en hun wetmatigheden en kunt daar op school mee werken
 • Je kunt biografisch-pedagogische gesprekken voeren met collega’s, ouders en leerlingen
 • Je kent verschillende biografische werkvormen en weet hoe je zelf nieuwe werkvormen kunt ontwerpen, passend bij de vraag die wordt gesteld. (Zowel voor individuele vragen als bij groepswerk)
 • Je kunt het (auto-) biografisch schrijven als werkvorm toepassen, zowel met collega’s, ouders als met leerlingen
 • Je kunt werkvormen in je werkomgeving introduceren die verbindend en vitaliserend werken
 • Je kunt de collega’s bijstaan in gesprekscycli
 • Je biedt een onbevangen, geschoold, luisterend voor leerlingen, ouders en collega’s.

 

In gesprek

 • Je hebt je luister- en gespreksvaardigheden versterkt
 • Je kunt de dynamische oordeelsvorming toepassen en inbrengen als werkvorm
 • Je beheerst verschillende gesprekstechnieken en weet wanneer je welke invalshoek nodig hebt om een gesprek te vitaliseren
 • Je kunt de fenomenologische benadering toepassen in gesprekken.

 

Pedagogie en opvoeding

 • Je kunt opvoeden en lesgeven vanuit de pedagogische hoofdwet
 • Je hebt een rijk inzicht in het hele vrijeschoolleerplan en de biografische scholingsweg die daaruit voortvloeit en weet daar oefeningen en werkvormen bij te ontwerpen (voor collega’s en ook leerlingen)
 • Je kunt differentiëren op basis van de planetentypologie
 • Je kunt vertelstof verbinden aan biografische vraagstukken
 • Je hebt een systemische blik op opvoeding en biografie ontwikkeld
 • Je hebt een systemische blik ontwikkeld op transgenerationele en interculturele thematiek in opvoeding
 • Je kunt op een ouderavond met ouders werken aan opvoedkundige vragen waarbij de biografische insteek als basis dient.

We bieden dit aan als

 • Opleiding bij BVS

Kosten, data en aanvragen

Data en duur: 13 vrijdagen: 20 september 2024, 4 oktober 2024, 18 oktober 2024, 15 november 2024, 29 november 2024, 13 december 2024, 10 januari 2025 (tussentijdse evaluatiegesprekken), 17 januari 2025, 31 januari 2025, 14 februari 2025, 7 maart 2025, 21 maart 2025 en 11 april 2025, 10.00 tot 17.00 uur.
Locatie: Kairos Tiener College, Amsterdam, Schoenerstraat 7
Prijs: €2.500,- per persoon per jaar
Materialen: geen bijkomende materiaalkosten
Aanvragen: Wil je ‘Opleiding Biografisch pedagogisch consulent‘ als training bij BVS? Klik dan op de aanvraagknop.

 

 

Na je inschrijving volgt een kennismakingsgesprek met opleidingscoördinatoren Eva Littel of Ludwika Kowalewska.

 

Kunstwerk: leerling, Kairos Tiener College

Extra informatie

KO, PO of VO

PO, VO

Werksoort VO

Werksoort PO

Inhoud

Werkwijze Opleiding Biografisch pedagogisch consulent

Zie voor meer informatie over het curriculum van deze opleiding de website: www.gesprekskunst.nl

Meer info op www.gesprekskunst.nl

 

Zelfstudie

Er zijn door het opleidingsjaar heen enkele tussentijdse opdrachten die moeten worden ingeleverd en het jaar wordt afgesloten met een eindopdracht. Ook vindt er een tussentijds gesprek plaats.

Adviseur

Dit aanbod wordt verzorgd door: