Organisatie analyse

Overzicht

Quick scan van de organisatieontwikkeling

Wil je weten waar je school staat? Wil je aan de slag met een verbetertraject en wil je overzicht van de huidige stand van zaken? Met de quick scan van BVS-schooladvies heb je voorafgaand aan een traject rondom schoolontwikkeling in een paar dagen zicht op de vraagstukken die er leven, zoals bijvoorbeeld rondom professionele cultuur, organisatieontwikkeling, leiderschap of teamontwikkeling. Met de quick scan kun je een goed Plan van Aanpak formuleren voor je verbetertraject. Aan de hand van een aantal interviews en een enquête brengen we de huidige situatie rondom je vraagstuk in beeld.

Doelgroep Analyse van de organisatieontwikkeling

Resultaat Analyse van de organisatieontwikkeling

  • Een analyse van de school met een Plan van Aanpak waarin de gekozen verbeterpunten in de tijd zijn gezet en tot resultaat hebben geleid.

We bieden dit aan als

  • Advies

Kosten, data en aanvragen

Advies
Duur en data: in overleg
Locatie: op school
Prijs: op aanvraag
Materialen: in overleg
Aanvragen: wil je ‘Organisatie analyse‘ aanvragen? Stuur dan een mail naar admin@bvs-schooladvies.nl of bel naar (030) 281 96 56.

Extra informatie

Werksoort PO

Inhoud

Werkwijze Analyse van de organisatieontwikkeling

 

Analyse van de huidige situatie

  • online enquête: een online enquête onder de leraren en de schoolleiding gaat over de samenwerking, de professionalisering, de scholing, het onderwijs, de didactiek, de organisatie en de besluitvorming. Daarnaast kunnen we individuele gesprekken met teamleden en schoolleiding voeren.
  • Kwaliteitswijzer voor vrijescholen: met de kwaliteitswijzer voor vrijescholen kunnen we een meer inhoudelijk beeld krijgen van waar het team staat. De kwaliteitswijzer voor vrijescholen omvat 19 thema’s (periodeonderwijs, kunstzinnig onderwijs, aandachtsonderwijs, vreemde talen, etc) met voor elk gebied 4 treden, oplopend van 1 weinig samenhang naar 4 onderling afgestemd en geformuleerd beleid. De kwaliteitswijzer kan door leraren, bestuursleden en ouders worden ingevuld.

Afhankelijk van de keuze met welk instrument we de analyse uitvoeren ontstaat een beeld van waar de school staat op alle gebieden die vooraf in kaart zijn gebracht. Bij een enquête brengen we alle uitslagen in beeld met een conclusie.

 

Gesprek over de analyse
We bespreken de analyse van de huidige situatie met je. Belangrijk in dit proces is dat we de analyse in de diverse geledingen bespreken: met de leraren, de schoolleiding en het bestuur. De vraag daarbij is of iedereen de analyse herkend. In het analysegesprek kunnen we ook bespreken welke stappen je als betrokkene voor je ziet. Welk beeld heb je voor ogen, in welke richting zou het kunnen gaan?

 

Vervolgstappen
Op basis van de analyse en de gesprekken formuleren we met elkaar vervolgstappen, die uiteindelijk uitmonden in een Plan van Aanpak. Het Plan van Aanpak omvat alle gebieden die eerder in kaart zijn gebracht. In onze ogen is dat altijd een integraal plan, een samenhangend geheel van acties en prioriteiten. We bespreken het Plan van Aanpak en stellen het op grond van de gemaakte opmerkingen vast. Zo maken we het Plan van Aanpak leidend voor de plannen in de komende tijd. Desgewenst kun je bij het monitoren van het Plan van Aanpak momenten van evaluatie en terugkoppeling inzetten.

Adviseur

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.