VVE Kleutertijd

Overzicht

Borging ontwikkeling VVE-geïndiceerde kinderen

Dit aanbod is bedoeld voor scholen die een partnerschool zijn van een antroposofisch kinderdagverblijf en dit kinderdagverblijf heeft bij BVS-schooladvies een VVE-training gevolgd met antroposofische grondslag.

 

Vroege Voorschoolse Educatie (VVE), is een aandachtspunt binnen veel gemeenten met als doel kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling om onnodige ontwikkelingsachterstanden te voorkomen.

 

Op het kinderdagverblijf worden VVE-kinderen  in hun spel- en taalontwikkeling begeleid en gevolgd, aansluitend bij de werkwijze en visie van Antroposofische kinderdagverblijven. Om de doorgaande ontwikkeling van VVE geïndiceerde kinderen te borgen, bieden we kleuterleerkrachten scholing in VVE-aanbod voor kleuters, die aansluit bij de visie van het vrijeschool kleuteronderwijs. We werken niet met een methode, maar een methodiek; kleuterleerkrachten leren vaardigheden waarmee zij bijvoorbeeld het spel van kleuters begeleiden op zo’n wijze dat het spel vrij spel blijft.

 

Na afloop kan je het traject met 2 dagdelen verlengen om VVE /NT2-beleid voor de eigen school te schrijven.

Je kunt ons ook inzetten voor NT2 en taalzwakke kinderen.

Doelgroep VVE Kleutertijd

Resultaat VVE Kleutertijd

 • Je kan samen met IB-er en andere betrokkenen uit de school passend onderwijs bieden in je eigen klas voor een/meerder VVE-kinderen.
 • Je kan als school passend onderwijs bieden voor VVE-kinderen passend en aansluitend bij de vrijeschoolpedagogiek.
 • Je hebt hiermee de doorgaande lijn ‘kinderopvang-basisschool’ verzorgt.
 • je hebt de ouderbetrokkenheid voor ouders van VVE-kinderen voor de school concreet gemaakt.

We bieden dit aan als

 • Training op school

Kosten, data en aanvragen

Training op school
Duur en data: 6 dagdelen, data in overleg
Locatie: op school
Prijs: op aanvraag
Materialen:

Aanvragen: wil je ‘VVE Kleutertijd‘ als training op school? Stuur dan een mail naar admin@bvs-schooladvies.nl of bel naar (030) 281 96 56.

Extra informatie

Werksoort PO

Inhoud

Werkwijze VVE Kleutertijd

Voorwaarden en aanschaf

 • 100% aanwezigheid voor ontvangen van bewijs van deelname.
 • Weten wat de indicatoren zijn voor VVE (dit kun je zelf checken bij eigen gemeente/samenwerkingsverband).

 

Zelfstudie

 • Maximaal 2 uur na iedere bijeenkomst
 • Deelnemers sluiten het traject af met een presentatie; hierin maakt de deelnemer zichtbaar wat hij/zij concreet met de inhoud in de eigen klas heeft gedaan.
 • Na iedere bijeenkomst beschrijft de deelnemer een portfolio en stuurt dit aan de adviseur van BVS.

 

Dag 1 (1 dagdeel)

 • Wat is VVE?
 • Geschiedenis en huidige wet- en regelgeving
 • Wettelijk kader; gemeente/samenwerkingsverband/onderwijsinspectie
 • Wat zijn extra leer- en speeltijd kinderen/doelgroepkinderen
 • Taalontwikkeling, woordenschatontwikkeling
 • Spelontwikkeling (Parten, blokkenspel, ..)
 • Praktisch: tafelspel-bewegingsspel- spel met de kistjes/mandjes.
 • Huiswerk: portfolio.

 

Dag 2

 • Inrichting klas, gang, plein en andere ruimten waar VVE kinderen komen
 • Hoeken in de klas: atelier, bouwhoek, huishoek, winkeltje, zintuigspel
 • Hoe de woordenschat uitbreiden?  (Viertact, Verhallen & Verhallen, woordenschatdidactiek).
 • Aanbod per dag/week/periode, werken met grote en kleine groep
 • Spelbegeleiding / kindvolgend spelen.
 • Reflectie documenten
 • Praktisch
 • Huiswerk.

 

Dag 3

 • Verschil ontwikkelingsachterstand/taalachterstand/woordenschatachterstand/spraak-taal stoornis TOS/ selectief mutisme
 • Volgen van VVE kinderen in LVS
 • NT2/VVE planningsinstrumenten (logboek e.d.)
 • Spelbegeleiding
 • Praktisch: spelen van een prentenboek
 • Huiswerk.

 

Dag 4

 • Vrij spel binnen en buiten begeleiden
 • HGW en VVE
 • Toetsingsinstrumenten
 • Samenwerking logoped
 • Praktisch
 • Huiswerk.

 

Dag 5

 • Ouderbetrokkenheid
 • Ouders en kinderen  uit andere culturen
 • Vluchttrauma pedagogiek
 • Praktisch
 • Huiswerk.

 

Dag 6

 • Overdracht basisschool
 • Presentatie deelnemers
 • Praktisch
 • Uitreiken bewijs van deelname.

Adviseur

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.