Beroepsstandaarden voor vrijeschool leraren - digitaal werktdocument

Vanuit de vraag van een aantal schoolleiders naar een product dat de beroepsstandaard van de vrijeschoolleraar zichtbaar maakt en de ontwikkeling ervan volgt, hebben we een uit aantal bestaande beroepsstandaarden uit het onderwijs in samenhang met de standaarden die VSPabo voor de studenten ontwikkelde een nieuwe standaard gemaakt. Deze kan worden gebruikt als instrument bij de functioneringsgesprekken, zoals die verwoord wordt in de cao-PO. Na een aantal kritische correcties hebben we een profiel opgesteld voor de vrijeschool leraar.

We hebben dit product voorgelegd aan een klankbordgroep  De wijzigingen daarop hebben geleid tot deze beroepsstandaard. Deze standaard is hier te bestellen: als worddocument (toelichting) en als excelbestand.

Doelgroep
Leerkrachten, Intern Begeleiders, Directeur/bestuurders

Meer informatie
Hans Passenier

Prijs
€ 5,85 (inclusief BTW)

Bestelling plaatsen? Klik hier

Beroepsstandaarden voor vrijeschool leraren - digitaal werktdocument

Beroepsstandaarden voor vrijeschool leraren - digitaal werktdocument