Kleutervolgsysteem - map

Het kleutervolgsysteem is een instrument om informatie te bundelen en overdraagbaar te maken. In gesprekken met ouders en verzorgers, invalsters of vakleerkrachten kan hiervan gebruik gemaakt worden, evenals bij de overdracht naar de leerkracht van de eersteklas. Indien een kind doorverwezen moet worden naar het speciaal onderwijs, geeft het onderbouwing aan het onderwijskundig rapport. Ook kan het dienen als uitgangspunt voor het handelingsplan en is daarmee een aspect van zorgverbreding binnen de vrijeschool.

Dit kleutervolgsysteem dekt de inhoud van de kerndoelen. Het kan gezien worden als een goed instrument voor de kwaliteitsverbetering wat het dagelijks volgen betreft. In het volgsysteem is zichtbaar dat wij de kinderen volgen in hun ontwikkeling en de "opbrengsten" evalueren, zoals dat in de kerndoelen in het boek Ik zie rond in de wereld (Zwart, 2003) is beschreven. Kleuterrekenen en -taal laten we zien in het overzicht achterin in deze publicatie. De vaardigheden van de ontwikkelingsgebieden motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling dekken eveneens de inhoud van de kerndoelen, verspreid over meerdere leergebieden. Daarvan vind je, hoewel niet uitputtend uitgewerkt, een overzicht op de USB-stick. Overigens is het kleutervolgsysteem geen vervanging voor de vraag van sommige inspecteurs om een methodeonafhankelijk toetsinstrument te gebruiken.

Gerelateerd aanbod
- Voor het leren werken met deze werkmap en/of het leren plannen en administreren van kleuteronderwijs, klik hier.
- BVS beschikt over Kleuterweb, klik hier voor meer informatie.

Meer informatie
Loïs Eijgenraam

Prijs
€ 69,49 (inclusief BTW, exclusief verzendkosten)

Algemeen bestelformulier

Begeleiding bij verlies - katern