Saskia Snikkers

BIO

Sinds 2010 ben ik werkzaam als schoolpsycholoog bij BVS-schooladvies. Daarnaast doe ik als buitenpromovendus onderzoek naar het bevorderen van engagement voor het leren op school bij hoogbegaafde leerlingen.

 

EXPERTISE

  • Diagnostiek van leer- en gedragsproblemen en formuleren van handelingsgerichte adviezen die praktisch toepasbaar zijn in de klas.

 

OPLEIDING

  • Hogeschool Helicon: lerarenopleiding basisonderwijs
  • Master SEN: Remedial teaching
  • UvA: Pedagogisch wetenschappen
  • UvA: Master: Orthopedagogiek
  • Postacademisch: RINO: Schoolpsychologie

 

REGISTRATIES

  • Orthopedagoog generalist NVO
  • Registerpsycholoog NIP K&J
  • GZ-psycholoog (BIG-registratienummer 89927069131)