Een rijk aanbod in de kleuterklas – Motoriek

30,00

Overzicht

Veelvuldig kwam bij ons de vraag binnen naar meer achtergrond en voorbeelden van kleuteraanbod: een kader van waaruit kleuterleerkrachten hun aanbod kunnen verzorgen. Met Een rijk aanbod in de kleuterklas voorzien we in die vraag. De uitgave is bedoeld als aanvulling op onze publicatie Kleutervolgsysteem en is opgebouwd vanuit de vier domeinen: taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Een rijk aanbod in de kleuterklas dient, met achtergronden en praktische voorbeelden, als inspiratie om de dagelijkse praktijk mee te ondersteunen*. Dankbaar hebben wij gebruik gemaakt van de vele voorbeelden die we in de praktijk hebben waargenomen.

 

De vier domeinen geven we uit in drie losse katernen en een werkmap:

  • Taal.
  • Motoriek (april 2024).
  • Rekenen verschijnt na Motoriek.
  • Sociaal emotionele ontwikkeling (zie werkmap Regenboog Kleuterklas).

 

*Heb je interesse in een uitwerking van de verschillende theorieën rond kleuteronderwijs, dan verwijzen we je naar vele boeken, die al in de boekhandel verschenen waarnaar wij verwijzen in de literatuurlijst.

 

Doelgroep een rijk aanbod in de kleuterklas

  • Kleuterleerkrachten
  • Coördinatoren (Taal, Rekenen, Hoogbegaafdheid, Regenboog, bouw, ondersteuning)
  • IB’ers