Regenboog kleuterklas

40,00

Overzicht

De kleuterklas is een mooie plek voor de kinderen om hun sociale vaardigheden te oefenen en ontwikkelen.

 

Deze publicatie Regenboog kleuterklas is onderdeel van de Regenboogaanpak, waarmee je als leerkracht de kinderen/klassen kunt ondersteunen in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast kun je de methodiek ook inzetten wanneer kinderen moeilijk verstaanbaar gedrag laten zien. In de map beschrijven we de opbouw en verantwoording van de sociaal-emotionele vaardigheidsmethodiek. Je leest over de achtergronden van deze Regenboogaanpak, leerkrachtvaardigheden, de Regenboog kleuterboekjes en waarnemingskaders van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er is ook een map specifiek voor de onderbouw (klas 1-6).

 

Tegelijk maakt deze map onderdeel uit van onze publicatiereeks Een rijk aanbod in de kleuterklas. Naast de map Regenboog kleuterbouw bestaat die uit de drie domeinen taal, motoriek en rekenen (volgt in de loop van 2024). Het is bedoeld als aanvulling op het Kleutervolgsysteem dat door BVS-schooladvies is uitgegeven en beschrijft het domein sociaal emotionele ontwikkeling. Samen met de Regenboog kleuterboekjes is het bedoeld als inspiratie om de dagelijkse praktijk te ondersteunen met achtergrond en praktisch voorbeelden. Dankbaar hebben wij gebruik gemaakt van de vele voorbeelden die we in de praktijk hebben waargenomen.