Fenomenologie

Overzicht

Fenomenologie voor docenten voortgezet vrijeschoolonderwijs

Werk je op een vrijeschool en geef je een natuurwetenschappelijk vak dan is de training Fenomenologie iets voor jou. Deze training is bedoeld voor docenten die hun lesstof als ontwikkelingsstof op fenomenologische wijze willen vormgeven. Fenomenologie is een wetenschappelijke benadering die de werkelijkheid wil beschrijven zoals die zich in zijn betekenisvolheid aan ons voordoet, waarbij zintuigelijke waarneming essentieel is. Wij bieden onder leiding van ervaren docenten uit het veld, waaronder Jan van Gils en Antoon van Hooft, deze training aan.

 

De vakinhoud in de training is georiënteerd op het vrijeschool leerplan en wordt zo veel mogelijk aan de hand van waarnemingen en experimenten opgebouwd. Je hebt veel uitwisseling met je vakcollega’s uit het werkveld. Primair in de training staat de verbondenheid met de ervaringswereld om ons heen, via intensief waarnemen, terughouden van het oordeel, en beweeglijk, beeldend denken. De deelnemers voeren gedurende de cursus een eigen fenomenologisch project uit, dat zij op de slotbijeenkomst presenteren.

 

Fenomenologie is een benadering van de natuur die door de vrijeschool-leraren van het eerste uur in navolging van Goethe is ontwikkeld. Centraal staat intensief observeren enerzijds, ‘naar binnen toe luisteren’ naar de kwaliteiten van de waargenomen objecten anderzijds. Bij fenomenologie hoort ook bewustwording van je eigen (wetenschappelijke) vooronderstellingen en de bereidheid om, al is het maar tijdelijk, verder te kijken dan naar causaliteit en functionaliteit. In de afgelopen 100 jaar is in de vrijeschoolbeweging een breed scala van natuurwetenschappelijke thema’s tot lesmateriaal uitgewerkt.

 

Lees hier onze folder.

Doelgroep Fenomenologie

 • Docenten voortgezet onderwijs met een lesbevoegdheid, aanbeveling dat je de introductiecursus hebt gevolgd.
 • In individuele gevallen kan de opleiding ook voor niet-docenten een zinvol scholingstraject zijn.

Resultaat Fenomenologie

 • Je vergroot je didactische en methodische vaardigheden door ze te verbinden aan de fenomenologie.
 • Bij het voldoen aan de gestelde eisen ontvang je een certificaat.

 

Kennisdoelen

 • Je kent de fenomenologische werkwijze en hebt kennis genomen van een aantal resultaten van fenomenologisch onderzoek
 • Je hebt nagedacht over de verbinding tussen fenomenologische thema’s uit het leerplan van de vrijeschool en de leeftijdsfasen van leerlingen.
 • Je kunt de fenomenologische werkwijze toepassen op onderwerpen uit je eigen vakgebied

 

 

Vaardigheidsdoelen

 • Je kunt de opgedane kennis van de fenomenologie toepassen bij het ontwerpen van periodeonderwijs
 • Je kunt stappen zetten naar een kunstzinnig, enthousiasmerend onderwijs, door leerlingen te  motiveren om exact waar te nemen en fenomenologische eenheden in je onderwijs in te bouwen.

We bieden dit aan als

 • Training bij BVS-schooladvies
 • Training op locatie

Kosten, data en aanvragen

Training op locatie
Duur en data: één of meerdere middagen, in overleg
Locatie: op school
Prijs: op aanvraag
Materiaal: in overleg
Aanvragen: Wil je ‘Fenomenologie’ als training op locatie? Stuur dan een mail naar admin@bvs-schooladvies.nl of bel naar (030) 281 96 56.

 

Training bij BVS-schooladvies
Data: 7 vrijdagmiddagen, 13:00-16:30 uur, 20 september 2024, 18 oktober 2024, 22 november 2024, 10 januari 2025, 7 februari 2025, 21 maart 2025 en 11 april 2025.
Locatie: diverse locaties verspreid door het hele land
Prijs: €649,-
Materialen: geen
Aanvragen: Wil je je inschrijven voor de ‘Fenomenologie‘ bij BVS-schooladvies? Klik dan op de aanvraagknop.

 

 

 

Na je inschrijving doet één van de opleiders een telefonisch intakegesprek met je.

Extra informatie

KO, PO of VO

VO

Werksoort VO

Inhoud

Werkwijze Fenomenologie

Studielast

De training beslaat 7 lesmiddagen inclusief de presentatie van je fenomenologisch onderzoek. De studielast, uitgedrukt in studiebelastingsuren, betreft voor de hele opleiding 33 uur

 • Contacturen: 21 uur
 • Onderzoek: 12 uur

 

De afsluiting van de studie zal bestaan uit:

 • Een presentatie waarin je aantoont middels een fenomenologisch onderzoek observaties van een fenomenologische context te kunnen voorzien.
 • Een verslag waarin je je onderzoek samenvat en terugblikt op je ervaringen tijdens de cursus.

 

Docenten van de opleiding Fenomenologie:

 • Wolter Bos, Willem de Vletter, Sander van Hesteren – biologie
 • Kees Veenman, Peter Gruijters – natuurkunde
 • Antoon van Hooft – scheikunde
 • Jan van Gils – filosofie
 • Ivon Hummel – maatschappijleer.

Adviseur

 

 

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.