Handelingsgericht werken in de kleuterklas

Overzicht

De hedendaagse vrije kleuterklas en HGW

Intern begeleiders en schoolleiders die weinig bekend zijn met het vrijeschool (kleuter-) onderwijs geven regelmatig aan behoefte te hebben aan een informatiebijeenkomst waarin essenties van de vrijekleuterklas worden besproken. Daarnaast is behoefte aan helderheid over het kleutervolgsysteem (KVS). Hoe kunnen IB, directie en kleutercoördinatoren bijdragen aan het doelgericht en handelingsgericht werken leveren?

Doelgroep HGW in de kleuterklas

 • Kleutercoördinatoren
 • IB’ers
 • Schoolleiders

Resultaat HGW in de kleuterklas

 • Je hebt zicht op de uitgangspunten van het vrijeschool kleuteronderwijs.
 • Je hebt inzicht in de opbouw en het gebruik van het Kleutervolgsysteem.
 • Je kent de mogelijkheden tot sturing in constructieve gesprekken met kleuterleerkracht(en) op de eigen school.

We bieden dit aan als

 • Training bij BVS

Kosten, data en aanvragen

Training op school
Duur en data in overleg
Locatie: op school
Prijs: in overleg
Materialen: in overleg
Aanvragen: Wil je ‘Handelingsgericht werken in de kleuterklas‘ als training op school? Stuur dan een mail naar admin@bvs-schooladvies.nl of bel naar (030) 281 96 56.

 

Training bij BVS
Duur en datum: 1 dag,  9:30 – 15:30 uur, maandag 30 september 2024
Locatie: BVS-schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Prijs: €249,- per persoon – 1 dag
Materialen: geen bijkomende materiaalkosten
Aanvragen: Wil je ‘Handelingsgericht werken in de kleuterklas‘ als training bij BVS? Klik dan op de aanvraagknop.

 

Extra informatie

KO, PO of VO

KO, PO

Werksoort PO

Inhoud

Werkwijze

Tijdens de cursus komen de volgende vragen aan bod:

 • Wat zijn uitgangspunten van een vrijekleuterklas?
 • Wat is het ‘goud’ van vrijekleuterklassen, wat zijn eventuele aannames of dogma’s?
 • Hoe gaat dit samen met doelgericht werken
 • Hoe is het kleutervolgsysteem opgebouwd en hoe kan dit bijdragen aan HGW
 • Hoe kan je als intern begeleider of kleutercoördinator hier je kleuterteam in begeleiden

Zelfstudie

Eventueel lezen van aanbevolen literatuur

Adviseur

Dit aanbod verzorgt