LOB: Doorlopende leerlijn

Overzicht

Je leerlingen goed voorbereiden op de toekomst

Binnen je school aan de slag met een doorlopende leerlijn om leerlingen te helpen richting wat zij met hun toekomst willen? We begeleiden en helpen met zowel curriculum vormgeven als inrichten van een doorlopende leerlijn rondom loopbaan-oriëntatie en begeleiding (LOB).

 

Vanaf de eerste dag dat de leerling de school binnenkomt begint zijn of haar ontwikkelgang, tot diens laatste schooldag. Voor VMBO is een loopbaandossier verplicht, voor andere schoolniveaus moet het in ieder geval worden aangeboden. BVS-schooladvies begeleidt je vanuit je eigen situatie om LOB vakoverstijgend en leerlinggericht te verweven binnen het schoolcurriculum van de vrijeschool.

Doelgroep LOB: doorlopende leerlijn

VO:

 • Docenten
 • Mentoren
 • Leidinggevenden

Resultaat LOB: doorlopende leerlijn

 • Je hebt kennis van loopbaanoriëntatie
 • Je hebt overzicht op eigen curriculum versus LOB
 • Je beschikt over kennis en vaardigheden over hoe LOB een plek kan krijgen binnen jouw vrijeschool.
 • Je hebt een beeld van de mogelijkheden van een startontwerp LOB voor de eigen vrijeschool
 • Je beschikt over kennis en vaardigheden voor een startontwerp leerlijn-LOB binnen de eigen vrijeschool.

We bieden dit aan als

 • Training op school
 • Advies
 • Individuele begeleiding

Kosten, data en aanvragen

Traning op school/individuele begeleiding/advies
Duur en data: op aanvraag
Locatie: op school
Prijs: op aanvraag
Materialen: in overleg
Aanvragen: Wil je ‘LOB: Doorlopende leerlijn‘ als training op school? Stuur dan een mail naar admin@bvs-schooladvies.nl of bel naar (030) 281 96 56.

 

Kunstwerk: leerling De Vrije School Den Haag VO

Extra informatie

KO, PO of VO

VO

Werksoort VO

, ,

Adviseur

Dit aanbod verzorgt