Schoolontwikkeling: naar voorspelbaar succes

Overzicht

Schoolontwikkeling

Is het mogelijk de ontwikkeling van de schoolorganisatie zo “in de vingers” te krijgen dat de school over een langere periode goed onderwijs kan bieden? Dat zij daarbij luistert naar de vraag van kinderen, medewerkers, ouders en samenleving? Kortom: kan succes binnen een schoolorganisatie voorspelbaar zijn? Wij gaan ervan uit dat dit kan!

 

Twee factoren spelen in schoolontwikkeling een rol: de inbreng van de mensen (onder andere medewerkers en schoolleiding) én de organisatie. Op dit laatste willen we hierbij ingaan. In de ontwikkeling van organisaties is door Les McKeown (2014, Predictable Succes) een proces ontdekt dat sterk lijkt op de ontwikkelingsfasen zoals wij die in de vrijescholen hanteren. Hij herkent zeven fasen, bij organisaties hoeft dit echter niet gekoppeld te zijn perioden van zeven jaar. Fase 4 is een periode van evenwicht waarbij de organisatie in “voorspelbaar succes” zit. Wanneer een organisatie zich niet in deze fase van voorspelbaar succes bevindt, is het van belang te weten in welke fase de organisatie wel zit en om de juiste interventies te plegen. Verkeerde interventies werken uiteraard contraproductief.

 

Door middel van een scan en analyse kan Bvs-schooladvies je helpen om in deze fase van voorspelbaar succes te komen en, zo lang mogelijk, te blijven.

Doelgroep Schoolontwikkeling

Resultaat Schoolontwikkeling

 • Je hebt zicht op de fase waarin je school zich bevindt
 • Je hebt zicht op je eigen rol in dat proces.
 • Je kunt gericht handelen in de kwaliteitszorg van de school.

We bieden dit aan als

 • Advies

Kosten, data en aanvragen

Advies
Data: in overleg
Locatie: op school
Prijs: op aanvraag
Materialen: in overleg
Aanvragen: wil je meer informatie over ‘Schoolontwikkeling: naar voorspelbaar succes‘? Stuur dan een mail naar admin@bvs-schooladvies.nl of bel naar (030) 281 96 56.

 

Schoolleidersregister
PO: dit aanbod is als bron voor informeel leren bij het Schoolleidersregister PO te registreren. De inhoud van deze cursus sluit gedeeltelijk aan bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en kan onderdeel uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Extra informatie

Werksoort PO

Werksoort VO

Inhoud

Werkwijze Schoolontwikkeling

In de afgelopen decennia is er op het gebied van de organisatie van vrijescholen in Nederland veel veranderd. Enkele persoonlijke ervaringen van onze adviseur Hans Passenier:

 • “Eind jaren 60 zat ik als kind op een vrijeschool met bovenbouw. Ik herinner me nog hoe de ruzies onder de leerkrachten tot in het onderwijs voelbaar waren. De conflicten namen zo toe dat een groot deel van de leerkrachten vertrekken moest.
 • Vanaf eind jaren 70 werkte ik aan een vrijeschool-onderbouw. Hier speelde het “lerarenzelfbestuur” een grote rol. Alles werd met zijn allen besloten. Het dag en nacht in touw zijn voor de school was normaal en terugkijkend waren ook de impliciete machtsblokken waarneembaar.
 • In de afgelopen jaren is het aanwezig zijn van schoolleiding steeds normaler geworden. Bij veel scholen heeft dit bewust gebracht en aandacht voor het primaire proces.”

 

De levenscyclus van een organisatie:

 1. De vroege strubbelingen
  Er is een idee! Een groep mensen wil wat, bijvoorbeeld een school beginnen. Allerlei hobbels moeten ze nemen: een stichting oprichten, het vinden van compagnons, het vinden van geïnteresseerden, etc.
 2. Periode van pret
  De stichting van de organisatie verloopt voorspoedig en wordt groter. Ieder zet zich volledig in en het bedrijf (de school) groeit verder. Een enorme loyaliteit is merkbaar.
 3. Wild water
  De organisatie wordt zo groot dat werken vanuit de loyaliteit iets meer lukt. Er treedt een bepaalde vermoeidheid op en de organisatie wordt te complex. Het is een periode van erop of eronder: er zijn (vrije) scholen die het in deze fase niet gered hebben: het leerlingenaantal loopt terug en de scholen moesten sluiten. De andere mogelijkheid is dat het lukt om een organisatorische structuur op te zetten zodat de organisatie een evenwichtige fase in kan gaan.
 4. Voorspelbaar succes
  In deze fase is voor een belangrijk deel bekend “hoe de hazen lopen” en zijn de processen ook duidelijk. De organisatie ontwikkelt zich en past zich aan aan de vragen van de tijd. We kennen ook scholen die lange tijd in deze fase konden verblijven. Tevredenheid onder betrokkenen, stabiliteit en groei zijn dan het resultaat.
 5. Tredmolen
  Het gevaar is echter dat de organisatie in een bepaalde gewoonte komt. Juist door een te grote gewoontevorming verdwijnt een zekere energie en daarmee ontstaat te langzaam reageren. Wordt deze fase ontdekt dan is het zaak snel in te grijpen: acties ondernemen om weer terug te komen in voorspelbaar succes.
 6. De grote sleur
  Gebeurt dit niet dan is er geen enkel zicht meer op een levendige uitwisseling met de vraag van de omgeving. Wordt deze fase niet omgebogen naar tredmolen en voorspelbaar succes dan treedt fase 7 in.
 7. Doodsgereutel
  Het beëindigen van de organisatie.

Elke fase vraagt om een bepaalde aanpak zodat naar “voorspelbaar succes” gegaan kan worden of om fase 4 te onderhouden. De kunst is om vanuit een scan en analyse de juiste gereedschappen te vinden om de school in de gezonde fase van “voorspelbaar succes” te houden.

Adviseur

 

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.