Protocol Dyslexie voor vrijescholen

31,00

Overzicht

Protocol Dyslexie voor vrijescholen

In het afgelopen decennium is er veel gebeurd met betrekking tot de (h)erkenning en behandeling van lees- en spellingproblemen in het basisonderwijs. Sinds 2009 kan voor basisschoolleerlingen van 7 tot en met 12 jaar onder bepaalde voorwaarden aanspraak gemaakt worden op vergoede dyslexiezorg. De school fungeert hierbij als poortwachter en dient bij doorverwijzing naar de zorg een goed gedocumenteerd leerlingdossier te overleggen.

 

In de kleuterklas is soms al waar te nemen dat een kind later de kans loopt om moeite te krijgen met het leren lezen en spellen. De publicatie ‘Protocol Dyslexie voor vrijescholen’ is (vrije)scholen tot hulp bij het opstellen en uitvoeren van een eigen protocol om lees- en spellingproblemen vroegtijdig te onderkennen en aan te pakken.  Ons protocol is gebaseerd op de protocollen Leesproblemen en Dyslexie van Expertisecentrum Nederlands uit 2011, waarbij we een aantal aanpassingen hebben gedaan om recht te doen aan de werkwijze in het vrijeschoolonderwijs.

 

In het protocol wordt beschreven aan welke eisen de begeleiding van kinderen met (een verhoogd risico op) lees- en/of spellingproblemen moet voldoen. Ook worden toetsmomenten met bijbehorende toetsmaterialen beschreven. Door het in het protocol uitgewerkte stappenplan te volgen, kan de school voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het traject voorafgaand aan de vergoede zorg.

 

Bij dit product ontvang je na facturering een link naar een webpagina met de  bijbehorende digitale documenten.


Doelgroep Protocol dyslexie voor vrijescholen

  • Leerkrachten
  • IB-ers
  • Ouders

 

Extra informatie

KO, PO of VO

PO

Thema webwinkel

taal

Adviseur

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.