Noor Zomerman

BIO
Sinds 2021 ben ik als schoolpsycholoog verbonden aan BVS-schooladvies. Ik heb lang gewerkt als leerkracht en intern begeleider op een vrijeschool in Amsterdam en heb daarnaast orthopedagogiek gestudeerd, gevolgd door een post-masteropleiding tot schoolpsycholoog. Als schoolpsycholoog werk ik graag samen met scholen en leerkrachten aan goed onderwijs voor alle leerlingen, zowel op school- als individueel niveau.

 

EXPERTISE

 • Handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek.
 • Dyslexie en dyscalculie
 • Leerkracht- leerlingrelatie
 • Begeleiding van intern begeleiders en leerkrachten
 • Opbrengstgericht werken
 • Onderwijskwaliteit

 

OPLEIDING

 • RINO: postmaster Kinder- en jeugdpsycholoog NIP/Schoolpsycholoog
 • Universiteit van Amsterdam: premaster Pedagogische Wetenschappen & Master Onderwijsleerproblemen.
 • Hogeschool Helicon Zeist: Lerarenopleiding Basisonderwijs

 

REGISTRATIES

 • Registerpsycholoog NIP/Kinder- & Jeugd
 • NVO Orthopedagoog