Paasconferentie 2022

Overzicht

25 maart 2022 Paasconferentie van BVS

Samen met de PO-besturen en de vereniging voor vrijescholen organiseert BVS-schooladvies op 25 maart 2022 haar jaarlijkse conferentie. Informatie volgt op deze pagina en via onze nieuwsbrieven en sociale media.

Doelgroep Paasconferentie

 

Kosten, data en aanvragen

Specificaties
Vrijdag 25 maart 2022 –
Locatie nog te bepalen
€ 97,50 per persoon (studenten 50% korting)
Aanvragen: wil je deelnemen aan de ‘Paasconferentie 2022‘? Klik dan op de aanvraagknop.

 

Conferentie 2021:

Als de moed je in de schoenen zakt, ga dan eens op je kop staan!

 

BVS-schooladvies organiseert dit jaar haar jaarlijkse conferentie online maar houdt je heus niet de hele dag aan het scherm gekluisterd!

 

Als we ergens allemaal toe worden uitgedaagd op dit moment is het wel in ons vermogen tot veerkracht!

 

Met onze veer- en leerkracht zoeken we steeds opnieuw een zinvolle verhouding tot de veranderende omstandigheden waar we tijdens deze crisis mee te maken krijgen. Hoe gaan we om met alle obstakels opdat we geïnspireerd vorm kunnen geven aan betekenisvol onderwijs voor de aan ons toevertrouwde kinderen? We willen immers met het vrijeschoolonderwijs het vermogen tot veerkracht vergroten bij de leerlingen zodat ze durven te vallen, weten op te krabbelen en leren verder te gaan.

 

Hoe kunnen we ons vermogen tot veerkracht vergroten? Op welke lagen kunnen we dit vermogen aanspreken en hoe onderhouden we hierin het contact met elkaar zodat we steeds ervaren: we doen dit ieder voor zich en samen! BVS-schooladvies brengt dan ook dit jaar de conferentie bij je thuis! Een conferentie waarin we op veerkrachtige wijze jullie willen ondersteunen in het werk.

 

De conferentie biedt een gevarieerd onlineprogramma waarbij we je niet de hele dag aan het scherm gekluisterd zullen houden! Het programma bestaat uit inspirerende lezingen, verdiepende werkgroepen, ontmoeting, kunst en samenwerking. Zodat eenieder zich na afloop gesterkt weet en veerkrachtig vorm kan geven aan prachtig onderwijs!

 

Lezingen
Rik ten Cate (docent Hogeschool Leiden De Vrijeschool Pabo, beeldend kunstenaar) opent de dag met zijn lezing over ‘Veerkracht’. De kracht van een veer is tweeledig. Enerzijds is het de kracht tot vormbehoud. Als je uitgerekt wordt kan je terug in de vorm komen, als een elastiek. Als je bedrukt raakt (ingedrukt) kun je weer terug in de balans komen met je veerkracht, weer uitveren. Maar: anderzijds geeft veerkracht de mogelijkheid tot vliegen, vele veren maken vleugelkracht!  Rik onderzoekt in zijn lezing de menselijke vitaliteit en veerkracht aan de hand van de vierledigheid en zien of we daarmee ons onderwijs vleugels kunnen aangorden.

 

Rob Martens (auteur van het boek Spelen moet, voormalig directeur NIVOZ, hoogleraar faculteit Onderwijswetenschappen, Open Universiteit) verzorgt de middaglezing met als titel ’We moeten spelen’ over het belang van spel en de relatie tot leren. Uit veelvuldig onderzoek weten we dat intrinsieke motivatie in het onderwijs leidt tot iets heel interessants. Namelijk diepgaand leren. Doorgronden. Het is het verschil tussen een formule braaf volgen en echt begrijpen wat je doet. En dat vraagt een actieve, diepgaande verkenning. Precies wat spel doet. Tijdens zijn lezing laat Rob zien hoe onderwijs met spel en verwondering tot levende kennis kan leiden.

 

Programma
10:00 – 10:10 welkom
10:10 – 11:00 Lezing Veerkracht – Rik ten Cate
11:00 – 11:15 pauze
11:15 – 12:15 werkgroep 1
12:15 – 13:00 Lunch
13:00 – 13:45 Lezing We moeten spelen – Rob Martens
13:45 – 14.45 werkgroep 2
14:50 – 15:00 sluitstuk

 

Klik hier voor de folder. Voor de volgende workshops kun je je nog inschrijven:

 • Morgen gezond weer op – didactische werkvormen die tijd geven – Lisette Stoop
 • Het vrije spel als oefenplek voor veerkracht – Cécile de Jong
 • Brei(n)werken – Annechien Wijnbergh
 • De dynamiek van de veer – Hans Passenier en Jeanneke Brosky
 • Veerkrachtig tekenen – Annemarije van Putten
 • Dichterbij jezelf – Jörgen Joosten
 • De keuze ! – Miryam Hupkes en Wieke van Hoek
 • Woorden geven aan gevoelens – Stephanie de vries

Resultaat Conferentie Veerkracht = leerkracht

 • Je hebt inspiratie opgedaan voor de omgang met de uitdagingen van deze tijd
 • Je hebt hernieuwde ideeën voor het vergroten van veerkracht, zowel voor jezelf als voor je leerlingen en de school.

 

Extra informatie

Werksoort PO

Inhoud

Werkwijze paasconferentie 2022

Informatie volgt nog.

 

Conferentie 2021: 8 Werkgroepen Conferentie Veerkracht = leerkracht

 

“Morgen gezond weer op” – didactische werkvormen die tijd geven – Lisette Stoop

Hoe helpen we ons zelf als leerkracht om vitaal te blijven door de dag heen? Hoe helpen we de kinderen juist in deze tijd om vitaal te blijven en misschien wel te worden? Wat hebben vitaliteit en veerkracht met elkaar te maken? Zijn er oefeningen die je in de klas kan doen om veerkrachtig door het leven te gaan? Ja zeker die zijn er!

 

In de werkgroep gaan we samen al spelend aan de slag om oefeningen voor alle klassen te doen en te creëren. Spel zowel voor het denken, voelen en willen als vitaliteitsvitamines om veerkrachtig in het leven te staan en natuurlijk elke dag weer gezond op te staan. We delen zowel online opdrachten alsook momenten dat een ieder offline aan het werk en ervaren is.

 

Doelgroep: leerkrachten klas 1 t/m 6 , vakleerkrachten, onderwijsondersteuners

 

 

Het vrije spel als oefenplek voor veerkracht – Cécile de Jong

In aansluiting of vooruitlopend op de lezing van Rob Martens over ” spelen moet” besteden we aandacht aan het vrije spelen binnen en buiten. Veerkracht is niet een statische kwaliteit; het kan geoefend worden, het kan groeien. Hoe fijn is dat als dit binnen de veilige ruimte van het spel vanzelf aan bod komt. Hoe kijken wij als (kleuter)leerkrachten hier naar? Wat zien we en hoe kunnen wij dit proces liefdevol begeleiden?

 

We gaan hier interactief met elkaar mee aan de slag. Om niet de hele tijd aan het scherm te zitten krijg je ook thuis/ervaringsopdrachten. We poetsen de glazen van de bril waarmee we naar het spel kijken op.

 

Doelgroep: kleuterleerkrachten

 

 

Brei(n)werken – Annechien Wijnbergh

In deze workshop laat ik deelnemers ervaren wat voor mijzelf de waarde van het breien is bij het opbouwen van eigen veerkracht. Daarbij kies ik verschillende invalshoeken. Ten eerste gaan we daadwerkelijk zitten breien. Zorg dus dat je een breiwerk bij de hand hebt. Tijdens het breien wisselen we gedachten en ideeën uit. We luisteren naar liedjes, ik toon tegeltjeswijsheden en geef persoonlijke input. Breien in relatie tot onderlinge verbinding, de draad vasthouden, levenskracht herwinnen, gezond makend ritmisch bezig zijn om geschudde traumatische ervaringen in balans te brengen (vergelijkbaar met EMDR), historisch perspectief en breitradities over de hele wereld komen voorbij. Afsluitend hoop ik te kunnen concluderen waarom we deze traditionele activiteit in de vrijeschool niet als wollig en achterhaald moeten zien, maar juist als kans op een zeer moderne en belangrijke levenservaring.

 

Het doel is om meer inzicht te ontwikkelen over het opbouwen van eigen veerkracht aan de hand van de ervaringen. Voor wie niet kan breien, of geen breiwerk bij de hand heeft: je kunt deze werkgroep ook volgen als je in plaats van breien dwaaltekeningetjes over papier maakt. Nadrukkelijk gaat het niet over uitwisseling van didactische gezichtspunten over handwerkonderwijs.

 

Doelgroep: iedereen die de werking van in- en uitademing en ritmisch bezig zijn wil ervaren.  We gaan ervan uit dat je de basisvaardigheden van het breien beheerst.

Voorbereiding: zorg dat je een breiwerk bij de hand hebt. Als je geen breiwerk hebt, maar wel kunt breien en ook opzetten: stuur (tot uiterlijk 10 dagen van tevoren) via mail een verzoekje + je adres, dan krijg je iets van ons. Als je niet kunt breien: zorg dat je tekenpapier, potloden of pen bij de hand hebt.

Achtergrond literatuur:

 • Loretta Napoleonie, De kracht van breien, hoe een oeroud ambacht onze levens verbindt. Balans, 2020
 • Clare Hunter, Levensdraden, een wereldgeschiedenis door het oog van de naald. Balans, 2019

 

 

De dynamiek van de veer – Hans Passenier en Jeanneke Brosky

In de term veerkracht gaat het over de kracht die een veer heeft. Die kracht is niet constant, maar wel bepalend voor de vitaliteit over een langere periode. De dynamiek van de veer is daarom een metafoor voor het werk dat we als leidinggevende of als leraar te doen hebben om in ons werk de vitaliteit te behouden en in de zorg naar leerlingen en collega’s.

 

In deze workshop willen we met elkaar verkennen hoe je door de innerlijke vermogens van denken, voelen en willen afwisselend en in samenhang met elkaar in te zetten, kunt werken aan behoud van je vitaliteit. Wat doe jij als je je als een vis in het water voelt? Welke kwaliteiten van jezelf komen dan naar voren? Waar blijf jij aan haken, waardoor verlies je energie en hoe signaleer je tijdig je energielek?

 

Doelgroep: leerkrachten, IB-ers, schoollediers

 

 

Veerkrachtig tekenen – Annemarije van Putten

Als leerkracht op een vrijeschool weet je als geen ander dat kunstzinnige vakken van toegevoegde waarde zijn voor het aanbod in de klas. Wij proberen de kinderen vaardigheden bij te brengen en ondersteunen ze in hun denk-, gevoels- en wilsontwikkeling.

 

Als kapitein op het schip zijn wij het grote voorbeeld. Hoe zou het zijn als we onszelf hetzelfde gunnen als de kinderen? Zelf de tijd nemen om te tekenen en zo balans te brengen in de dag.

 

Doelgroep: iedereen die graag tekent of meer zou willen tekenen. Je hoeft het niet goed te kunnen

Voorbereiding: stapeltje a4 papier en tekenspullen, zoals potloden, krijtjes, etc.

 

 

Dichter bij jezelf – Jörgen Joosten

Je doet er toe! Als leerkracht, intern begeleider of schoolleider. Hoe jij met de kinderen, ouders, je collega’s omgaat, bepaalt in hoge mate jouw gezondheid, vitaliteit en veerkracht in je werk. We willen op de vrijeschool autonoom en authentiek zijn en het helpt om dan in verbinding met onszelf en met elkaar te zijn. Ik moest denken aan wat Steiner schrijft in Opvoedkunst Methodisch-didactische aanwijzingen (GA 294):

 

“Nu hoort bij het onderwijs – dat moeten we niet over het hoofd zien – een zeker verlangen om volledig vrij te zijn. … Want ik wijs u erop dat u zich niet onvrij moet maken … maar dat u moet proberen uw eigen zielsvermogen te ontwikkelen.”

 

Voor het versterken van de ziel heeft Steiner zes nevenoefeningen (Die sechs Nebenübungen) bedacht, waarmee denken, voelen en willen geoefend en in harmonie gebracht kunnen worden.

 

Werkwijze
In deze werkgroep maak je kennis met deze zelfscholing, gaan we hiermee vrijelijk aan de slag en verschaf je jezelf inzicht in dat wat jou mogelijk in jouw vitaliteit belemmert. Je gaat op zoek naar dat waar het jou écht om gaat. Dit komt samen in een kunstzinnige verwerking door te tekenen, te schilderen, teksten of dichtvormen te schrijven of muziek te schrijven of maken of iets anders. Afhankelijk van wat je zou willen doen, zorg je dat je de betreffende benodigdheden klaar hebt liggen. Mij inspireerde ook het volgende citaat uit Christina, tweeling als licht geboren van Bernadette von Dreien ((2019):

 

“Wie op zoek naar zichzelf alleen maar erkenning van buitenaf zoekt, zal vroeg of laat teleurgesteld worden. Maar wie leert om naar zijn eigen stem te luisteren, zal niet alleen vinden wat hij zoekt, maar voorkomt door deze natuurlijke, gezonde zelfbescherming ook overbelasting en lijdzaamheid.”

 

In deze tijd waarin overbelasting op de loer ligt, wil ik met je onderzoeken hoe je een evenwicht tussen denken, voelen en willen in je werk en leven kunt creëren wat bijdraagt aan jouw persoonlijke veerkracht.

 

Doelgroep: leerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders

Voorbereiding: zorg dat je schrijfgerei, teken- of schildermateriaal, muziekinstrument bij de hand hebt.

 

 

 

De Keuze! – Miryam Hupkes & Wieke van Hoek

Tussen stimulus en respons is
er een ruimte.
In die ruimte is er een keuze
om ons antwoord te kiezen.
In onze reactie ligt
onze groei en onze vrijheid.
— Victor Frankl

 

Alles begint met het nemen van een besluit. Elke verandering, elke vernieuwing, alles dat we wensen of verlangen kan pas werkelijkheid worden als we de moed hebben keuzes te maken en hiernaar te handelen. Hierin schuilt de kracht van ieder individu, zelfs als de situatie waarin je verkeert beperkingen met zich meebrengt of weerstand oproept.

 

Deze werkgroep richt zich op het vergroten van je eigen veerkracht en het maken van heldere keuzes die bij jou passen, hierdoor groeit jouw cirkel van invloed (Covey, 2010) en neem je de regie.

 

We gebruiken de Boomdiagram veerkracht (Grotberg, 1995) als theoretisch kader en koppelen hier inspirerende werkvormen aan met een blik op verleden, heden en toekomst. Er is ruimte om zowel individueel, als gezamenlijk aan het werk te gaan. Interactieve en creatieve werkvormen die vondsten opleveren. Vondsten die je de volgende dag direct in de praktijk kunt brengen! Kies jij voor deze workshop?

 

Doelgroep: leerkrachten, schoolleiders, bestuurders

Voorbereiding: blanco A4- tjes, kleurpotloden, pen

 

 

Woorden geven aan gevoelens…. – Stephanie de Vries

“Bij veerkracht gaat het niet om iets waarmee men geboren wordt of wat iemand ‘heeft’ of ‘niet heeft’; het is geen karaktereigenschap van een individu. Een kind ontwikkelt veerkracht naarmate het binnen het gezin en de gemeenschap de middelen daartoe vindt.” – Ungar, 2008

 

Iedere morgen kijk je de kinderen bij de deur even in de ogen. Een verwachtingsvolle blik, pretoogjes, ogen die nog wakker moeten worden. Maar soms passeert er een blik die je niet direct kan duiden. Welk gevoel schuilt er achter deze blik? Welk woord hoort erbij dit gevoel en welk middel bied ik?

 

Werkwijze
Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met materialen en werkvormen die de kinderen en jezelf verder kunnen ondersteunen bij het gesprek over gevoelens.

 

Doelgroep: leerkrachten, kleuterleerkrachten, IB-ers, schoolleiders, directie, onderwijsassistenten, onderwijsondersteunend personeel

Voorbereiding: papier, pen, kleurpotloden

 

Adviseur

Elard Pijnaken

Elard Pijnaken

Adviseur, Directeur/Bestuurder

 

 

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.