Dyscalculie

Overzicht

Signaleren en ondersteunen in de school

Getallen zijn overal en we gebruiken ze de hele dag: om de tijd te lezen, om te betalen, om te reizen, eten te wegen, etc. Het is dus ook voorstelbaar dat het hebben van dyscalculie een grote impact op het dagelijks leven heeft. Kinderen met dyscalculie ondervinden ernstige problemen vanwege beperkingen in het rekenen. Bovendien gaan deze beperkingen vaak gepaard met emotionele problemen zoals frustratie, faalangst en/of rekenangst.

 

Dyscalculie komt ongeveer net zo vaak voor als de leerstoornis dyslexie, maar is minder bekend. Dat is jammer, want kennis en vaardigheden, maar ook de attitude van de leerkracht ten aanzien van rekenen, heeft juist een grote invloed hebben op de rekenbeleving en rekenprestaties van leerlingen. Het is daarom belangrijk om kennis over dyscalculie te vergroten om ook leerlingen met dyscalculie adequaat te ondersteunen.

 

In deze trainingsochtend leer je wat de belangrijkste kenmerken zijn van dyscalculie en waar leerlingen met dyscalculie tegenaan lopen. Je leert signalen te herkennen en je krijgt handvatten aangereikt om leerlingen met dyscalculie adequaat te kunnen ondersteunen. Daarnaast kijken we naar wanneer een leerling in aanmerking komt voor een onderzoek.

Doelgroep Dyscalculie

  • Leerkrachten/docenten
  • IB’ers
  • Coördinatoren rekenen, ondersteuning
  • Mentoren

Resultaat Dyscalculie

  • Je hebt je kennis over dyscalculie vergroot.
  • Je weet op welke signalen je moet letten en wat je kan doen om leerlingen met (een vermoeden van) dyscalculie te helpen.

We bieden dit aan als

  • Training op school
  • Training bij BVS
  • Advies

Kosten, data en aanvragen

Training op school/advies
Duur en data: in overleg
Locatie: op school
Prijs: op aanvraag
Materialen: in overleg
Aanvragen: Wil je ‘Dyscalculie‘ als training op school? Stuur dan een mail naar admin@bvs-schooladvies.nl of bel naar (030) 281 96 56.

 

Training bij BVS
Duur en data: 1 dag, 09:00-13:00 uur, woensdag 6 november 2024
Locatie:  BVS-schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Prijs: €149,- per persoon – 1 ochtend
Materialen: geen bijkomende materiaalkosten
Aanvragen: Wil je ‘Dyscalculie‘ als training bij BVS? Klik dan op de aanvraagknop.

 

Extra informatie

KO, PO of VO

PO, VO

Werksoort VO

, ,

Werksoort PO

,

Adviseur