Euritmisch bewegingsonderwijs Basis

Overzicht

Volgens de door Jiri Brummans ontwikkelde Dynameïs Methodiek

Ook benieuwd naar de door euritmist Jiri Brummans ontwikkelde vernieuwende euritmiepedagogie? BVS-schooladvies heeft na zijn overlijden met 3 euritmisten, te weten zijn vrouw Lara Brummans, Boudewijn van Sluijs en Vincent Harry deze methodiek voor de gehele leerlijn van kleutereuritmie t/m euritmie voor klas 12 doorontwikkeld.

 

De Dynameïs Methodiek is een vorm van euritmieonderwijs die Jiri in 20 jaar tijd heeft ontwikkeld in nauwe samenwerking met Lara, harpiste Anne Koene en pianist Jan van Maris. In de afgelopen vijf jaar zijn hier groepen leerkrachten en dansdocenten in opgeleid. Na het voltooien van deze eenjarige, 8-daagse training ben je in staat om de Dynameïs Methodiek toe te passen in de klas. Aansluitend op deze training leidt de training Euritmisch bewegingsonderwijs Vervolg je in 4 dagen verder op.

 

Lees ook onze folder.

 

Infodag

Op 18 mei 2024 geven wij in vogelvlucht een gratis introductie op onze 8-daagse training Euritmisch bewegingsonderwijs basis. We bewegen samen, van kleutereuritmie tot en met euritmie in klas 12.

 

Lees hier onze uitnodiging voor de infodag.

Doelgroep Euritmisch bewegingsonderwijs Basis

 • Bevoegde (vrijeschool) leerkrachten
 • Euritmiedocenten
 • Dansdocenten
 • Leerkrachten lichamelijke opvoeding.

 

Onze training leidt niet op tot een lesbevoegdheid. Wil je een training doen die wel leidt tot een lesbevoegdheid, dan kun je de vierjarige opleiding Docent Dans/Euritmie aan Hogeschool Leiden volgen, zowel voltijds als deeltijds. Daarnaast verzorgt de Hogeschool Leiden ook een versnelde, 3-jarige opleiding Dans/Euritmie, ontworpen voor leerkrachten in vrijescholen in het basisonderwijs en die leidt tot 1ste graads lesbevoegdheid. Deze opleiding behelst in ieder geval 1 lesdag per week en 3 projectweken per jaar.

Resultaat Euritmisch bewegingsonderwijs Basis

 • Je hebt overzicht en inzicht in de samenhang van de gehele leerlijn euritmie (kleuters t/m klas 12) in relatie met het leerplan van de vrijescholen.
 • Je kunt passend bij de leeftijd en ontwikkelingsfase werken met aansprekende lesstof van de klassen 1 t/m 6 waarbij je de leerlingen tot vaardigheid, zelfstandigheid en bewegingsplezier aanzet
 • Je verdiept de voor het lesgeven benodigde eigen euritmische vaardigheid vanuit de woord- en tooneuritmie, behendigheid en bewegingsfantasie.
 • Je kunt zelfstandig een korte euritmieles uitwerken en geven
 • Je hebt kennis van de achtergrond, vakdoelen en pedagogische doelen.
 • Je ontvangt een certificaat vanaf 87% aanwezigheid.

We bieden dit aan als

 • Training bij BVS

Kosten, data en aanvragen

Training bij BVS
Duur en data: 8 zaterdagen in 2025, 10.00-17.00 uur, 11 januari 2025, 25 januari 2025, 8 februari 2025, 8 maart 2025, 22 maart 2025, 12 april 2025, 17 mei 2025 en 31 mei 2025.
Locatie:  Vrijeschool Almere
Prijs: €1.449,- per persoon
Materialen: geen.
Aanvragen: Wil je ‘Euritmisch bewegingsonderwijs Basis‘ als training bij BVS? Klik dan op de aanvraagknop.

 

 

Infodag bij BVS
Data: 1 dag, 10:00-16:00 uur, 18 mei 2024
Locatie:  Vrijeschool Almere
Prijs: gratis
Materialen: geen.
Aanvragen: Wil je ‘Euritmisch bewegingsonderwijs Basis‘ volgen bij BVS? Klik dan op de aanvraagknop.

Extra informatie

Werksoort PO

Werksoort VO

KO, PO of VO

PO, VO

Inhoud

Werkwijze Opleiding Euritmisch bewegingsonderwijs Basis

De Dynameïs Methodiek kenmerkt zich door de volgende elementen:

 • Doorgaande energiestroom: de doorgaande energiestroom is het belangrijkste kenmerk van de methodiek. In een relatief korte lestijd worden de leerlingen ondergedompeld in een doorgaande stroom van verschillende bewegingsactiviteiten waarbij ze met enthousiasme kunnen instappen.
 • Met elkaar creëren: in een voortdurende interactie, varende op de ingezette bewegingsstroom, vindt een creatieproces plaats tussen de leraar en de leerlingen. Verhalen worden bewegenderwijs tot leven gewekt, muziek krijgt een fysieke bedding.
 • Organische didactiek: met organische didactiek wordt bedoeld, de uit de beweging voortkomende lesovergang.
 • Samenspel tussen beweging en muziek: kenmerkend van de methodiek is de nauwe samenwerking tussen docent en musicus. Deze laatste is meer dan een begeleider. De muziek van de verhalen voor de lagere klassen is vrijwel geheel doorgecomponeerd. Met de timing speelt de musicus in op wat de les op dat moment nodig heeft en versterkt zo beweging en beleving. In de levende interactie ontstaat ruimte voor improvisatie.
 • Samenwerking hoofd, hart en handen: door het voortduren hand in hand gaan van gebaar en beweging vanuit taal en muziek ontstaat er een afwisselend samenspel van hoofd, hart en handen. De oefening in samenspel ondersteunt het leerproces van leerlingen.

 

Zelfstudie

 • Contacturen:  64 uur*
 • Oefenen in de praktijk: 32 uur
 • Eindpresentatie:  14 uur
  Totaal: 110 uur

 

*Je hebt een aanwezigheidsplicht omdat de opleiding vooral een praktisch karakter heeft. Bij het voldoen aan gestelde eisen ontvang je een certificaat: pedagogische euritmie volgens de Dynameïs Methodiek.

Opleidingsdoelen

Achtergrond

De deelnemer heeft kennis genomen van de volgende achtergrondthema’s:

 • Antroposofisch mensbeeld in relatie tot de leeftijdsfasen
 • Grondbeginselen van de euritmie
 • Basisprincipes van de woordeuritmie
 • Basisprincipes van de tooneuritmie.

 

Vakdoelen

De Dynameïs Methodiek kunnen toepassen bij euritmisch bewegingsonderwijs vanuit het antroposofisch mensbeeld:

 • Het werken met verhalen: opbouw van het verhaal; tekst en muziek van het verhaal, uiterlijke gebaren van het verhaal, innerlijke gebaren van het verhaal.
 • Het werken met geometrische vormen
 • De leerlijn ritmische oefeningen
 • De leerlijn koperen staven
 • De leerlijn euritmie
 • De leerlijn lied & spel
 • De leerlijn concentratieoefeningen

 

Pedagogisch didactische doelen

De Dynameïs Methodiek kunnen vertalen naar pedagogisch didactische principes:

 • Werken vanuit een doorgaande stroom van beweging
 • Vooruitgrijpen en anticiperen vanuit de stroom op wat opeenvolgend is
 • Samenwerking met de musicus waardoor er een co-creatie ontstaat
 • Organisch werken vanuit de logica van de beweging en de dynamiek van de klas
 • Didactische bewegingsprincipes en de rol van humor in de les
 • Aandacht hebben voor groep en individu en leren luisteren met het hart in beweging.

Adviseur

 

 

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.