Opleiding vrijeschoolpedagogie voor leraren kleuteronderwijs

Overzicht

Opleiding vrijeschoolpedagogie voor kleuterleerkrachten

Applicatiecursus vrijekleuterklas

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie de maatschappij steeds nieuwe krachten toevoegt.” – Rudolf Steiner.

 

Wil je werken op een vrijeschool en  je kennis vergroten van de antroposofische pedagogie en didactiek? Wil je ondersteuning in de vrijeschoolpedagogiek en -didactiek? Dan past deze tweejarige opleiding vrijeschoolpedagogie voor leraren kleuteronderwijs wellicht goed. Naast de opleiding van BVS verzorgen VSPabo (Leiden), VS Regenboog (Eindhoven, onder auspiciën van VSPabo) en Stichting Athena (Deventer) ook dergelijke opleidingen.

 

Deze tweejarige opleiding betreft 8 trainingsdagen per jaar met de mogelijkheid tot 2 klassenbezoeken erbij. Dit draagt bij aan de borging van het geleerde (zie tabblad Inhoud).

 

Doelgroep Opleiding vrijeschoolpedagogie kleuteronderwijs

Deze opleiding van twee jaar is bedoeld voor kleuterleerkrachten met een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs die in een vrijeschool (willen) werken:

 • kleuterleerkrachten met een regulier Pabo diploma,
 • kleuterleerkrachten uit de invalpool,
 • kleuterleerkrachten die al werken in de school en zich verder willen verdiepen.
 • kleuterleerkrachten die startbekwaam zijn en willen groeien naar vakbekwaam.
 • je reflecteert het aangeleerde door een opdracht/klein onderzoek in de eigen klas. Het is om die reden prettig wanneer je al voor de klas staat of een stageplek hebt

Resultaat Opleiding vrijeschoolpedagogie kleuteronderwijs

 • Je bent thuis in de tradities die leven binnen de vrijeschoolcultuur.
 • Je kan met verworven moed en inzicht (nieuwe) keuzes maken binnen de eigen school.
 • Je hebt tenminste één activiteit van de vrijekleuterklas ‘in de vingers’.

Wij bieden dit aan als

 • Opleidingbij BVS-schooladvies
 • Opleiding op school/stichting

Kosten, data en aanvragen

Opleiding op school/stichting
Data: in overleg
Locatie: op school
Prijs: op aanvraag
Materiaal: in overleg
Aanvragen: wil je ‘Opleiding vrijeschoolpedagogie voor leraren kleuteronderwijs‘ als opleiding op school/stichting? Stuur dan een mail naar admin@bvs-schooladvies.nl of bel naar (030) 281 96 56.

 

Opleiding bij BVS
Data: woensdagen 09:30 tot 15:30 uur, 1 september 2021, 13 oktober 2021, 3 november 2021, 1 december 2021, 26 januari 2022, 16 maart 2022, 13 april 2022 en 25 mei 2022
Locatie:  BVS-schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Prijs:

 • Opleiding: €1.249,- per persoon per jaar – 2 jaar
 • 2 klassenbezoeken: €608,- per persoon

Materiaal: geen
Aanvragen: wil je ‘Opleiding vrijeschoolpedagogie voor leraren kleuteronderwijs‘ als opleiding bij BVS? Klik dan op de aanvraagknop. Wil je instromen? Stuur dan een mail aan Cécile de Jong voor de mogelijkheden.

 

Extra informatie

Werksoort PO

, ,

Inhoud

Werkwijze Opleiding vrijeschoolpedagogie kleuteronderwijs

Onderwerpen van elke studiedag, met telkens een ander onderdeel ervan:

 • Antroposofische menskunde: op basis van de bestudeerde literatuur.
 • Curriculum vrijekleuterklas: leren vormgeven.
 • Vertelstof: verhalen leren vertellen (kleuters).
 • Kunstzinnige activiteiten, te weten zingen, schilderen, boetseren, beweegbare tekenplaat, kringspelen, vilten, handgebaren vingerspelen, euritmie.
 • Feedback en intervisie.

 

Zelfstudie

 • Literatuur lezen (32 uur)
 • Reflectieverslagen schrijven (16 uur)
 • Stage van 4 dagen (32 uur)
 • Eindpresentatie voorbereiden (4 uur).

 

Portfolio
Deze cursus is geen opleiding met extern opgestelde criteria. De opdrachten in de cursus zijn bedoeld om vorm te geven aan een zo intensief mogelijk verdiepingstraject. In je POP geef je zelf je aandachtspunten aan. De gegeven opdrachten worden in het portfolio uitgewerkt als bewijsstuk van het doorlopen traject.

Alle elementen van de cursus (literatuur van de docenten en reflectieverslagen) verzamel je in je portfolio. Dit breid je uit met eigen gekozen artikelen, foto’s, ervaringen enz. rondom de onderwerpen zodat je verdieping zichtbaar is. De inhoud van het portfolio is een van de gespreksonderwerpen over je persoonlijke verdieping in de blokken.

Klik hier voor een overzicht van de inhoud per bijeenkomst (p.3).

 

Klassenbezoeken

Wij hebben de ervaring dat leraren beter leren wanneer zij in de klas begeleid worden bij het toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan tijdens de opleiding. Daarom bieden we een begeleidingsaanbod parallel aan de opleiding Vrijeschoolpedagogie. Deze extra module bestaat uit begeleiding op​ maat om de theorie in de praktijk toe te passen. We komen  2 keer je klas bezoeken (2 x 1 uur), inclusief een nagesprek (2 x 1 uur). Hou er rekening mee dat je als leerkracht voor het nagesprek vrij geroosterd wordt. We werken met een door jezelf ingebrachte leervraag.

 

​Opbrengst Klassenbezoeken

 • Je het geoefend met en feedback gekregen op zelf gekozen vrijeschoolprincipes aan de hand van een concrete begeleidingsvraag
 • Je bent op weg geholpen om de volgende stappen te zetten in de lespraktijk m.b.t. vrijeschoolprincipes a.d.h.v. je begeleidingsvraag.

 

Literatuurlijst (optioneel, zelf aan te schaffen)

 • Dam, J. van (2012), Menskunde, pedagogie en gemeenschapsvorming. ISBN 9789490455477 (€12,50)
 • Eijgenraam, L. (2015) Gezond hechten. Opgroeien in verbondenheid met jezelf en de wereld. Christofoor.( €12,50)
 • Eijgenraam, L. (2016), Leerrijpheid. Christofoor.( €12,50)
 • Eijgenraam, L. (2016), De vrijekleuterklas. Christofoor.( €12,50)
 • Eijgenraam, L. (2016), Je kind beter begrijpen. Ieder kind zijn eigen constitutie. Christofoor.( €12,50)
 • Lievegoed, B.C.J. (2014), Ontwikkelingsfasen van het kind. ISBN 9789060384923 (€19,90)
 • Schoorel, E. (2014), De eerste zeven jaar. Kinderfysiologie. ISBN 9789062385591
 • Steiner, R. (2015), De opvoeding van het kind. ISBN 978907205248
 • Steiner, R. (2014), Gezondmakend onderwijs. ISBN 9789490455637
 • Steiner, R. (2014), Menskunde en opvoeding. ISBN 9789490455651
 • Steiner, R. & Buursink, M. (2009), Praktijk van het lesgeven. ISBN 9789060381878.

Adviseur

Cécile de Jong

Cécile de Jong

Adviseur

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.