VVE bij BVS-schooladvies

Overzicht

Opleiding Antroposofische verdieping voor VVE

Per 1 januari 2021 biedt BVS-schooladvies haar Opleiding Antroposofische verdieping voor VVE aan. Deze methodiek is een antroposofische aanvulling op door het NJI erkende VVE-methodes, zoals Vversterk of Speelplezier (niet-Antroversie).

 

Onze validatie-aanvraag voor onze eigen antroposofische VVE-methodiek Vroeg Veelzijdig Ervaren bij het NJI heeft geen resultaat gehad. Na een intensief traject en flinke investering hebben we besloten geen nieuwe aanvraag meer te doen en de Vroeg Veelzijdig Ervaren methodiek als antroposofische aanvulling aan te bieden.

 

Inhoud Opleiding Antroposofische verdieping

 • Peuters en kleuters ontwikkelen zich op een unieke wijze. Zij ontwikkelen zich vanuit nabootsing, beweging, spel en spelen.  Door spelen verwerken de kinderen indrukken en ervaringen en bouwen zij aan hun eigen persoonsvorming. Peuters en kleuters die spelen zijn betrokken, ontspannen, nieuwsgierig, geconcentreerd, in een wereld opgenomen die van alles kan zijn en zijn ook verbonden met de hen omringende wereld. Spelende kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling.
 • Vroeg Veelzijdig Ervaren laat peuters en kleuters alle ontwikkelgebieden aan den lijve ervaren. De pm’er en kleuterleerkracht begeleiden de kinderen daar waar nodig vanuit een afgestemde, sensitieve responsieve houding en ze begeleiden, inspireren en spelen waar nodig mee om zo ieder kind vanuit spel optimale ontwikkelkansen te bieden.
 • Vroeg Veelzijdig Ervaren staat voor spel, nabootsing, natuur beleven, beweging-bewogen worden, eerbied en samen.
 • Vroeg Veelzijdig Ervaren beschrijft de dagelijkse praktijk voor pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten die samen met de kinderen in een betekenisvolle interactie willen zijn binnen een inspirerende, verzorgde speel-leef-leeromgeving. Deze speel-leef-leeromgeving is zowel binnen als buiten te ervaren voor de kinderen en volwassenen. Vroeg Veelzijdig Ervaren is opgebouwd aan de hand van werkvormen die in de kinderopvang en kleuterklassen vormgegeven worden. Nabootsing, gewoontevorming, herhaling en het voorbeeld om tot nabootsen te komen, staan hierbij centraal.
 • Vroeg Veelzijdig Ervaren verzorgt een doorgaande ontwikkellijn van de peuterleeftijd tot en met de afronding van de kleutertijd/groep twee.
 • Het taalaanbod en de woordenschatdidactiek worden met behulp van gebaren en visuele ondersteuning aangeboden. Kinderen die geen of weinig Nederlands spreken kunnen vanaf het begin van het VVE-aanbod op een veilige manier betrokken zijn. Hierdoor leren zij makkelijker en vaak sneller de Nederlandse taal.
 • Vroeg Veelzijdig Ervaren is zo opgezet dat het passend onderwijs biedt dat aansluit bij ontwikkelingsbehoeften van kinderen met een ontwikkelingsvraag. Dit geldt voor zowel het reguliere als speciaal onderwijs. Ook voor kinderen die in hun ontwikkeling vooruit zijn, heeft Vroeg Veelzijdig Ervaren aanbod om ook deze kinderen een rijke, betekenisvolle leefomgeving te bieden waarin zij uitdaging ervaren en zich (h)erkend voelen in hun ontwikkelingsbehoeften.

Resultaat Opleiding Antroposofische verdieping voor VVE

 • Het bevorderen van de totale ontwikkeling  van jonge kinderen door middel van het stimuleren,  begeleiden en verrijken van spelactiviteiten.
 • Het voorkomen van taalachterstanden.
 • Het bevorderen van een actieve betrokkenheid van de ouders bij het educatieve speel-leerproces van hun kinderen.
 • Het bevorderen van een inspirerende, sensitieve, responsieve houding van leidsters en leerkrachten  t.a.v. de kinderen en hun ouders.

Doelgroep Opleiding Antroposofische verdieping voor VVE

We bieden dit aan als

 • Advies
 • Opleiding op de kinderopvang
 • Opleiding bij BVS

Kosten, data en aanvragen

Advies/opleiding bij KDV
Data: in overleg
Locatie: op de kinderopvang
Prijs: op aanvraag
Materialen: in overleg
Aanvragen: wil je meer informatie over ‘VVE bij BVS-schooladvies‘ of deze methodiek? Stuur dan een mail naar admin@bvs-schooladvies.nl of bel naar (030) 281 96 56.

 

Opleiding bij BVS
Voor inschrijven voor de Opleiding Antroposofische verdieping voor VVE, klik dan hier.

Extra informatie

KO, PO of VO

KO

Thema webwinkel

het jonge kind, organisatieontwikkeling

Inhoud

Algemene informatie Vroeg- en Voorschoolse Educatie

 • Vroeg Veelzijdig Ervaren : middels spel de taal, motorische, sociale emotionele, rekenontwikkeling verzorgen en stimuleren van het kind van 2-7 jaar. Voor het kind van 0-2 jaar hebben wij een specifieke visie en aanbod.
 • HGPD (Handelingsgerichte Procesdiagnostiek) bij KDV, peutergroepen en kleuterklassen. Verdiept het pedagogisch handelen. Geeft handvatten voor Passend Onderwijs, Handelingsgericht en Opbrengstgericht Werken.
 • Oudercursus. Hoe kunnen ouders de ontwikkeling van hun kind volgen, begrijpen, ondersteunen? Moeten ouders de ontwikkeling van hun kind stimuleren? Hoe sluiten de Kinderopvang en school aan bij de opvoeding thuis en v.v.?
 • Buitenschoolse opvang begeleiding en scholing voor pedagogisch medewerkers en beleidsmakers werkzaam in de buitenschoolse opvang (BSO).
 • Opbrengstgericht werken met jonge kinderen van 2 tot 7 jaar ontwikkelingskansen vergroten door doelgericht en bewust aan te sluiten bij wat een kind kan en wat een kind nodig heeft.
 • De sociale emotionele ontwikkeling. Het stimuleren van de sociale emotionele ontwikkeling bij jonge kinderen, m.n. de executieve functies/zelfsturing.
 • Werken met een Volgsysteem voor het jonge kind. BVS-schooladvies heeft een volgsysteem ontwikkeld om het kind van 0-4 jaar in de algehele ontwikkeling te volgen. Dit volgsysteem sluit aan bij het Kleutervolgsysteem en Leerlingvolgsysteem van BVS-schooladvies ( in ontwikkeling).

Daarnaast verzorgen we professionalisering van peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, BSO in het kader van de wet- en regelgeving.

Adviseur

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.