Freek Zwanenberg

BIO

Ik werk sinds 2020 samen met BVS-schooladvies op het thema vrijeschool en digitale geletterdheid. Sinds mijn afstuderen op het onderwerp mediawijsheid op school zet ik deze expertise in voor lezingen over mediaopvoeding, gastlessen op scholen en docententrainingen mediawijsheid. In 2010 schreef ik met Justine Pardoen het Handboek Mediawijsheid. Sinds 2014 focus ik mij op het thema vrijeschool & ICT. Hoe kan vanuit de vrijeschoolpedagogiek gekeken worden naar de inzet van ICT en de invoering van digitale geletterdheid op vrijescholen? Hierover verzorg ik ouderavondlezingen, studiedagen en gastlessen op vrijescholen in Nederland, fungeer als gespreksleider en dagvoorzitter. Sinds 2022 ben ik mede-eigenaar van Bureau Jeugd & Media.

 

EXPERTISE

 • de digitale wereld van kinderen
 • de impact van technologie en media op kinderen
 • thema ‘schermtijd: focus en afleiding’
 • opvoedvragen rondom jeugd en media
 • de invoering van digitale geletterdheid op de vrijeschool (PO en VO)
 • antroposofie en de digitale wereld van kinderen
 • digitale geletterdheid vanuit vrijeschoolpedagogiek
 • op vrijeschoolse manier media maken: kunstvideo, video interview, podcast, luisterverhaal

 

OPLEIDING

 • Universiteit voor Humanistiek
 • Docent humanistisch vormingsonderwijs (2e graads bevoegdheid)

 

Marije Kuijt

BIO

Vanaf oktober 2023 ben ik verbonden aan BVS-schooladvies. Ik werk daarnaast sinds 2001 als leerkracht en coördinator binnen het vrijeschoolonderwijs in Rotterdam. Kinderen en onderwijs zijn mijn grote passie. Door het opzetten van de Ambachtelijke Stroom op het Rudolf Steiner College heb ik gezien dat het vrijeschoolonderwijs ook buiten de traditionele vorm veel te bieden heeft. Goed kijken naar wat de vragen zijn van ouders en kinderen maakt het vrijeschoolonderwijs actueel en relevant. Dat kwam ik later ook tegen bij de oprichting van wat nu Vrijeschool Rotterdam-West is. Door de jaren heen heb ik veel ervaring opgedaan met het vormgeven van een vrijeschoolafdeling binnen een reguliere middelbare school, het vormen van een docententeam en het onder woorden kunnen brengen van onze waarden vanuit de antroposofie.

 

In 2017 is Vrijeschool de Kaap, nu Young Waldorf, van start gegaan. Dit is een VMBO-afdeling voor basis, kader en tl. Daar werk ik met veel plezier en ik merk dat het pionieren, het opzetten van een afdeling en het contact met andere scholen mij veel heeft gebracht. Ik wil graag bijdragen aan gezond onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling van jonge mensen die opgroeien in de huidige tijd.

 

EXPERTISE

 • Menskunde en antroposofie
 • Achtergronden vrijeschoolonderwijs
 • Samenwerken in en met een reguliere school
 • Start nieuwe leerweg
 • Vmbo-onderwijs
 • Ontwikkelen leerplan
 • Mentoraat
 • Klassenmanagement
 • Begeleiding docenten
 • Periode onderwijs
 • Oudercontact
 • Nederlands

 

OPLEIDING

 • Vrijeschool Pabo
 • Nederlands tweedegraads

 

Esther Klaassen

BIO

Vanaf september 2023 ben ik aan BVS-schooladvies verbonden als docent. De 7 jaar daarvoor heb ik gewerkt als ik bestuurssecretaris bij De Vrije Scholen Noord en Oost Nederland (VSNON) en sinds 2020 ben ik ook secretaris van de landelijke visitaties van vrijescholen vo. Het antroposofisch mensbeeld en het vrijeschoolonderwijs hebben een bijzonder plekje in mijn hart. Het uitgangspunt dat alle mensen op aarde komen met een eigen kwaliteit en missie resoneert in mij. Aan de ambitie van vrijescholen om leerlingen een brede ontwikkeling mee te geven, wil ik een bijdrage leveren. Waar merken leerlingen dat aan? Hoe maak je zichtbaar waar zich dat voordoet? Op welke manier leren leerkrachten en scholen van elkaar? In de komende jaren zoek ik naar antwoorden op deze vragen door in te zetten op de doorontwikkeling van het visitatiekader en de opleiding en begeleiding van de leden van de visitatiepool. Dat doe ik in nauwe samenspraak met de leden van de visitatiepool, BVS, vrijeschoolbestuurders en onderwijsonderzoekers.

 

EXPERTISE

 • Collegiale visitaties vrijescholen vo
 • Waarderend onderzoeken
 • Kwaliteitszorg
 • Doeldomeinen Biesta
 • Klachtafhandeling en mediation

 

OPLEIDING

 • Beroepstraining antroposofie (Atelier Antroposofie en Samenleving)
 • NfM Mediation (The Lime Tree)
 • Lean Procesbegeleider, Green Belt (Lean Consultancy Group)
 • Vertrouwenspersoon Integriteit (BIOS Den Haag)
 • Procesauditor (Bestuursacademie Nederland)
 • Train de Trainer (Twice)
 • Leadauditor Overheidsontwikkelmodel (Bestuursacademie Nederland)
 • Ir. Wijsbegeerte van Wetenschap, Techniek en Samenleving (Universiteit Twente)

 

Wieke van Hoek

BIO

Sinds de zomer van 2023 bied ik vitaliteitstrajecten aan via de BVS-schooladvies. Hiervoor ben ik twaalf jaar werkzaam geweest als leerkracht op vrijeschool Het Zonnewiel in De Bilt. Naast het klassenleerkrachtschap begeleidde ik studenten en startende leerkrachten om toegerust en uitgerust dit prachtige en pittige beroep uit te kunnen oefenen. De leerkracht als inspirerend mens is steeds mijn uitgangspunt. Als leerkracht ben jij de linking pin tussen leerling, lesstof, ouders en schoolgemeenschap. Het ontwikkelen en uitvoeren van rijk en breedvormend en gezondmakend onderwijs kost energie, zeker in deze uitdagende tijd. Dit vraagt van leerkrachten dat zij zicht hebben op wat hen inspireert en voedt en waar zij zich verder in kunnen bekwamen. Dat zij met dezelfde liefdevolle blik waarmee zij de ontwikkeling van hun leerlingen gadeslaan ook naar hun eigen werkvermogen kijken.

 

In deze thema’s heb ik me de afgelopen jaren verdiept om te komen tot een aanbod in vitaliteitstrajecten gebaseerd op inzichten uit de antroposofie, (positieve) arbeidspsychologie en coaching.

 

EXPERTISE

 • Vitaliteit op verschillende organisatieniveaus
 • Individuele coaching
 • Vitaliteit beleid

 

OPLEIDING

 • Vrijeschoolpabo
 • Master Leren en Innoveren
 • Krachtgericht Coachen
 • Rots en water

 

Lara Brummans

BIO

In 1994 heb ik het besluit genomen om op de Alanus Hochschule bij Bonn, Duitsland euritmie te gaan studeren. Sindsdien heeft mij de euritmie niet meer losgelaten. In 1998 studeerde ik af, trouwde met euritmist Jiri Brummans en emigreerde naar Nederland. In Den Haag werkte ik eerst twee jaar als docent dans voor het cultureel centrum Koorenhuis voordat ik een baan als euritmie docent in Zoetermeer aangeboden kreeg. Vanaf 2002 tot heden werk ik als euritmie docent op verschillende vrijescholen. Sinds 2017 in Amsterdam en Hilversum. Naast mijn werk als euritmist heb ik op de vrije school Michael in Leeuwarden ook als docent Duits, vormtekenen en als adjunct voor de peuterspeelzaal en BSO gewerkt. Door het mede oprichten en vormgeven van ‘stichting Dynameis ‘, die wil bijdragen aan het behoud en verdere ontwikkeling van de pedagogische euritmie, intensiveerde zich ook het lesgeven aan volwassenen.

 

Ik ervaar het als inspiratiebron en rijkdom om op veel vrijescholen gewerkt te hebben en te werken.

 

Expertise

 • Docent euritmie in het primair onderwijs
 • Cursussen en begeleiding voor het vak euritmie op de basisscholen

 

Opleiding

 • Diploma docent dans/euritmie Den Haag
 • Euritmie Diploma Hogeschool Alanus  Alfter bij Bonn [D]

 

Wolter Bos

Wolter is als docent betrokken bij de opleiding Fenomenologie. Lange tijd was hij leraar biologie en scheikunde aan het Rudolf Steinercollege Haarlem.

 

Francien Kleemans

Francien is als adviseur betrokken bij de training De Leraar als Leider. Daarnaast werkt zij als docent en teamleider op de VS Pabo Leiden. Daarvoor heeft zij 15 jaar leiding gegeven aan verschillende vrijescholen.