Pakket Integrale Schoolontwikkeling (ISO)

Overzicht

Pakket Integrale Schoolontwikkeling (ISO)

Wil je een duurzame ontwikkeling van je onderwijs realiseren? Wil je de verhoogde onderwijskwaliteit borgen? Met dit Integrale schoolontwikkelingspakket ondersteunen we voor de lange termijn. Veranderingen komen echt tot stand bij langlopende trajecten met de inleidende fase, de implementatiefase en de borgingsfase.

 

Vaak krijgen we in ons werkveld kleine vragen voor een studiedag of een kleine invulling. Uit ervaring weten we dat leren en veranderen pas echt tot stand komt als er sprake is van een langdurig traject met een inleidende fase, een implementatie fase en een borgingsfase. Dat wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Als we niet tot en met de borging betrokken zijn, blijft het leereffect achter bij de verwachting. Omdat we weten dat een integrale schoolontwikkeling het meeste effect heeft en op den duur het meest duurzaam is, vergt dit uiteindelijk een lagere investering. Voor ons geeft een langdurige afspraak duidelijkheid over beschikbare mensen en middelen, waardoor we het werk op je school goed kunnen plannen en daarnaast tijd kunnen besteden aan ontwikkeling en innovatie én effectief met de inzet van adviseurs en schoolpsychologen om te gaan.

 

Het Pakket Integrale Schoolontwikkeling omvat een bedrag per leerling dat je per(school)jaar aan ons besteedt. Van dat bedrag kunnen we een pakket uren beschikbaar stellen tegen een tarief dat 23% lager is dan het normale tarief.

 

Klik hier voor onze folder.

Doelgroep Pakket Integrale Schoolontwikkeling (ISO)

Resultaat Integraal schoolontwikkelingspakket

 • je beschikt over een aantal uren waarmee je je eigen personeel kan ontlasten en de onderwijs- en zorgstructuur kan versterken.
 • je beschikt direct over vakkundig personeel als aanvulling op je eigen expertise.
 • je vraagstukken worden direct en vakkundig aangepakt.
 • je kunt langere en meer planmatige trajecten opzetten (meer beschikbare tijd voor hetzelfde budget) die voldoen aan het grootste leerrendement.
 • je draagt bij aan het onderzoek en de innovatie van diensten en producten die speciaal voor het vrijeschoolonderwijs worden ontwikkeld.
 • je bespaart 23% aan kosten aan BVS-schooladvies.

We bieden dit aan als

 • Advies
 • Begeleiding
 • Leerlingondersteuning
 • Training op school
 • Opleiding op school

Kosten, data en aanvragen

Advies/Begeleiding/Leerlingzorg/Training op school/Opleiding op school
Data: in overleg
Locatie: op school/binnen stichting
Prijs: €75,- * aantal leerlingen op school (/ uurtarief à €123,- = totaal te besteden uren)
Materialen: in overleg
Aanvragen: wil je een ‘Pakket Integrale Schoolontwikkeling (ISO)‘ aanvragen? Stuur dan een mail naar admin@bvs-schooladvies.nl of bel naar (030) 281 96 56.

 

Voorbeeld:

 • Stel: 150 leerlingen * €75,- = €11.250,- / uurtarief à €123,- =  94 uren door BVS-schooladvies te besteden op school
 • Stel: je hebt meer uren nodig. Je kunt nogmaals 50% van het aantal afgenomen uren (in dit voorbeeld 52) aankopen tegen hetzelfde voordelige uurtarief van €119,-. Deze uren betaal je per keer na verbruik.
 • Stel: je hebt nog meer uren nodig. Je betaalt het reguliere tarief van €158,- per uur.
 • Mocht je al gebruik maken van een schoolpsychologisch ondersteuningspakket dan kunnen we dat pakket als onderdeel opnemen in dit Pakket Integrale Schoolontwikkeling.
 • Bij werk dat onder het 21% btw tarief valt (managementadvies en onderwijsadvies) factureren we de btw apart.

 

Extra informatie

Werksoort VO

, , , ,

Inhoud

Werkwijze Integraal schoolontwikkelingspakket

ISO-pakket op school
Aan de start van het integrale schoolontwikkelingspakket stel je samen met onze betrokken projectleider een Plan van Aanpak op. Hierin leg je samen vast hoe je alle uren wil besteden, de resultaten en de planning.

 

We brengen het totale aantal afgesproken uren in 12 maandelijkse termijnfacturen in rekening.

 

Maandelijks ontvang je een overzicht van alle al door ons bestede uren. Op basis daarvan kun je samen met onze projectleider de voortgang bespreken.

 

ISO-pakket stichtingsbreed: bestuurspakket
Als stichting kun je ook een ISO-pakket met BVS-schooladvies afsluiten. Dit bestuursbrede pakket behelst alle uren die op alle aangesloten scholen door ons worden besteed. Per school schrijft de schoolleider met een van onze adviseurs een plan van Aanpak. Daarnaast leggen we in een planningsoverzicht vast welke werkzaamheden er op elke school door ons worden verzorgd. Hierin leggen we de geplande uren en bezoeken vast. Zo houden we bij hoeveel uren van het bestuurspakket al gepland zijn in alle Plannen van Aanpak.

 

We brengen het totale aantal afgesproken uren in 12 maandelijkse termijnfacturen in rekening.

 

Maandelijks ontvangt het stichtingsbestuur een urenoverzicht met alle door BVS-schooladvies bestede uren op alle aangesloten scholen. Op basis hiervan kun je samen met de projectleider de voortgang van he6t bestuurspakket bespreken.

Adviseur

Meerdere adviseurs verzorgen dit aanbod. Coördinator is

 

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.