Geplaatst op

Conferentie vrijescholen 19 maart 2021 (DD 8-2-2021)

Conferentie vrijescholen – 19 maart 2021Veerkracht = leerkracht

 

Als de moed je in de schoenen zakt, ga dan eens op je kop staan!

 

BVS-schooladvies organiseert dit jaar haar jaarlijkse conferentie online, maar houdt je heus niet de hele dag aan het scherm gekluisterd! Als we ergens allemaal toe worden uitgedaagd op dit moment is het wel in ons vermogen tot veerkracht!

 

Met onze veer- en leerkracht zoeken we steeds opnieuw een zinvolle verhouding tot de veranderende omstandigheden waar we mee te maken hebben. Hoe verzorgen we dat zo dat we geïnspireerd vorm kunnen blijven geven aan betekenisvol onderwijs voor de aan ons toevertrouwde kinderen? We willen immers met het vrijeschoolonderwijs juist het vermogen tot veerkracht vergroten bij de leerlingen om te durven vallen, op te krabbelen en weer verder te gaan.

 

Wat hebben we te leren? Op welke lagen speelt dit zich af en hoe onderhouden we hierin het contact met elkaar zodat we steeds ervaren: we doen dit ieder voor zich en samen!

 

BVS-schooladvies brengt dan ook dit jaar de conferentie bij je thuis! Een conferentie waarin we op veerkrachtige wijze jullie willen ondersteunen in het werk.

 

De conferentie biedt een gevarieerd online programma waarbij we je niet de hele dag aan het scherm gekluisterd zullen houden! Het programma bestaat uit inspirerende lezingen, verdiepende werkgroepen, ontmoeting, kunst en samenwerking. Zodat eenieder zich na afloop gesterkt weet en veerkrachtig vorm kan geven aan prachtig onderwijs!

 

We hebben elf werkgroepen en twee inspirerende sprekers:

 

Rik ten Cate (docent Hogeschool Leiden De Vrijeschool Pabo, beeldend kunstenaar) opent de dag met zijn lezing over ‘Veerkracht’.

 

Rob Martens (auteur van het boek Spelen moet, voormalig directeur NIVOZ, hoogleraar faculteit Onderwijswetenschappen, Open Universiteit) verzorgt de middaglezing met als titel ’We moeten spelen’ over het belang van spel en de relatie tot leren.

 

De uitnodiging met uitgebreide informatie: 

 

Aanmelden en meer informatie