Geplaatst op

Beoordeling leerresultaten schooljaar 2022-2023Als gevolg van de coronacrisis besloot de inspectie voor onderwijs om in schooljaar 2021-2022 de leerresultaten niet te beoordelen. Vanaf het nieuwe schooljaar zal de inspectie dit wel weer doen. In schooljaar 2022-2023 en 2023-2024 houdt de inspectie bij de beoordeling rekening met de effecten van de coronacrisis én normeringsverschillen tussen de verschillende eindtoetsen van de afgelopen schooljaren. Naast de signaleringswaarden hanteert de inspectie correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Op de website van de inspectie zijn de verschillende waarden per schoolweging weergegeven.

Wil je beter zicht krijgen op wat het nieuwe onderwijsresultatenmodel voor jouw school betekent? Wil je ondersteuning bij het analyseren van de opbrengsten, een verbeterplan maken passend binnen het vrijeschoolonderwijs of bijvoorbeeld in gesprek komen met jouw team over referentieniveaus? Neem dan contact op met Gerben Deenen op g.deenen@bvs-schooladvies.nl en 06-21 84 46 96.
 
Heb je al een analyse gemaakt en scoor je net boven de signaalwaarden die voor jouw school gelden, meld je dan aan bij Goed Worden, Goed Blijven Plus. Bij dit project van de PO-raad komen scholen in aanmerking voor begeleiding door een expert in het versterken van de eindopbrengsten. Dit traject wordt bekostigd.


Geplaatst op

Daag je talentvolle, meer- en hoogbegaafde leerlingen uit!

Maak kennis met Acadin op 19 september 2022 via een gratis webinar of verken Acadin 10 weken gratis.

Het is van belang dat talentvolle, meer- en begaafde leerlingen onderwijs krijgen, waarbij ze aangesproken worden op hun niveau. Acadin is de  digitale leeromgeving  die scholen ondersteunt bij het vormgeven van verrijkingsonderwijs op maat. Acadin (>600 uitdagende leeractiviteiten) leert kinderen vaardigheden om tot oplossingen te komen, nieuwe ideeën vorm te geven en hoe ze talent optimaal kunnen ontwikkelen. En werken aan opdrachten uit Acadin is ook leuk!
 
Meer weten? Neem op 19 september 2022 (15.30 – 16.15 uur) deel aan het gratis webinar over Acadin of neem direct een proefabonnement en verken Acadin 10 weken gratis. Meer informatie en aanmelden: https://www.acadin.nl. De animatie legt in 2 minuten uit wat Acadin is en voor de school kan betekenen.
 
Naast Acadin biedt BVS-schooladvies op het gebied van hoogbegaafde leerlingen ook: Netwerk Hoogbegaafdheidsspecialisten: in het netwerk verdiepen we je kennis over hoogbegaafdheid, voeren intervisiegesprekken en ondersteunen je als de specialist in verbetertrajecten dat je op school uitvoert. 3 middagen – Utrecht – €389,- (kan ook binnen een stichting en andere locatie).Hoogbegaafdheid in de klas: met deze scholing vergroot je je kennis over onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen en ken je de pedagogische visie van de vrijeschool. Je weet hierdoor om te gaan met hoogbegaafden in de dagelijkse praktijk en kunt er morgen al mee aan de slag!Hoogbegaafdheidswaaier voor de onderbouw en de kleuters (€42,-): de opdrachten in de waaiers kun je inzetten als een korte opdracht tussendoor om de leerling te motiveren om een extra taak aan te gaan, maar ook als een opdracht om een langere tijd aan te werken of passend bij de zaakvakken in het periodeonderwijs.
Geplaatst op

Nieuwe start…

We ontwaken langzaam uit een lome zomerperiode en richten ons vizier weer op het schoolse leven. We wensen eenieder een goede opstart van het nieuwe schooljaar!

Wil je naast het starten op school je nog opgeven voor een training op opleiding bij ons? Deze cursussen starten de komende twee maanden:

Taal


Rekenen


Regenboog


Opleidingen


Intern Begeleiders


Overig

Geplaatst op

Kleine initiatieven maken ook in 2022 de wereld beter

Een nieuw jaar begint met een voornemen. Mijn motto is ‘Geef waarde aan het kleine’. 


Zo gauw ik dit opschrijf, buitelen mijn gedachten over elkaar heen. Sommige bekend en al langer stokpaardjes, anderen nog nieuw, net gelezen, net gedacht, opeens overal om me heen gehoord. Maar hoe meer ik mijn gedachten over dit thema toelaat, hoe meer ik zie dat mijn voornemen een bundeltje open deuren is in de ogen van de tijdgeest. Hieronder deel ik een paar gedachtelijntjes, omdat open deuren meer uitnodigen tot verder denken dan dichte.


Geef waarde aan het kleine
 is teruggaan naar het maakbare

Als je het niet meer weet: ga dan terug naar het maakbare, naar dat wat je wel weet. Dat zijn vaak kleine dingen. Of je nu kinderen helpt die even het spoor bijster zijn, of in een ruzie op zoek bent naar verbinding: het is altijd goed terug te gaan naar de kleine begingedachte, of de bekende handeling. Het is als een oefening in tevredenheid, je geeft dat wat er wel is erkenning, in plaats van zorgen of ontevredenheid over wat er (nog) niet is. En pas in ontspanning kan je weer vooruit kijken.


Geef waarde aan het kleine
 moment

Ook als je iets nieuws gaat doen, maken of leren, is het slim om klein te beginnen. Daarmee zet je een nieuwe stroming in beweging en ben je daadwerkelijk begonnen. Of het nu het leren spelen van een instrument is, of het dagelijks studeren, lezen, of het breien van een trui. Pas in je daden ben je onderscheidend, in je voornemens en denken ben je vaak gelijker dan je wist. Een daad kan zijn: 5 minuten per dag iets oefenen. De waarde aan het kleine kan dus ook letterlijk een kleine waarde in de tijd zijn: doe liever vaak iets kleins, dan minder vaak iets groots. 


Geef waarde aan het kleine
 ook al lijkt het chaotisch

Heel vaak is de creativiteit het begin van de orde die chaos heet. Bij mij is chaos altijd nodig om van het een naar het ander te komen. Chaos is een kenmerk van transitie. Door veel mensen wordt een transitie beleefd als een crisis.  Maar ‘never waste a good crisis’ is niet voor niets een spreekwoord: een crisis is een kenmerk van ontwikkeling. Vooral als uit de crisis een wilsbesluit volgt, waarmee je jezelf behoedt slachtoffer van de gebeurtenissen te worden. 


Daarnaast is bij creativiteit het proces belangrijker dan het product. De fouten in een breiwerk zijn óók creatieve uitingen en de oplossingen al helemaal; ze staan voor mij symbool voor het omgaan met de tegenslagen in het leven. De steken die gevallen en hersteld zijn, zijn voorbeelden van hoe je vergissingen kunt integreren, er zelfs van leert houden. Hoe eerder je ze herstelt, hoe minder groot het gat geworden is, hoe kleiner de vergissing, hoe gemakkelijker. Soms horen vergissingen voor mij bij een fase, een tijdperk waarin ik op een bepaalde manier dacht en handelde. En dat maakt het gemakkelijker om later op een keuze of werkwijze terug te komen; voortschrijdend inzicht, zou je ook kunnen zeggen. 


Geef waarde aan het kleine
 is een oefening in positiviteit en vraagt hard werken

Hiermee is het motto ook een oproep om de juiste draak te voeden. Alles wat aandacht krijgt groeit; veel kleine positieve aandacht, maakt een grote, vriendelijke, krachtige draak, sterk genoeg om een heleboel mensen op de rug te nemen. Daarvoor is oprechte interesse nodig. Interesse is een zelfstandig naamwoord met werkwoordkarakter, en een werkwoord uitvoeren kost nu eenmaal moeite. Iedere tijd heeft bouwers en slopers nodig, om iets nieuws op te bouwen moeten er oude structuren afgebroken worden, opgeruimd worden. En slopen is veel moeilijker dan bouwen. Zeker wanneer je uit sloopwerk ook wil behouden wat nog steeds van waarde is. 


Geef waarde aan het kleine
, want vanaf een afstand gezien is het misschien toch groter geworden dan je denkt

Zoom uit, denk terug, dan zie je pas echt wat er veranderd is de laatste decennia. Wat is in de loop van de tijd gewoon geworden en terwijl het eerst een groot offer was? Vergeet niet om daarna ook weer in te zoomen, want daarmee verbind je je met dat wat er nu op dit moment is.


Geef waarde aan het kleine
 wanneer je iets maakt, want dan geef je jouw waarde een stem 

 

Maak dus vooral! Wees daarbij niet te perfectionistisch, maar stel je doelen realistisch en behapbaar. Doe het onverwachte. De inspiratiebron voor deze laatste opmerking kwam bij me op na het lezen van een prentenboekje, The gold in the ground, a folktale from Kazakhstan, herteld en geïllustreerd door Melania Levitsky en in eigen beheer uitgebracht. Een klein, liefdevol initiatief van een New Yorkse regisseur en theatermaker. Het boekje is in alle eenvoud in mijn ogen vooral geschikt voor Engelse lessen. En om iedereen te bemoedigen klein te beginnen, wil ik het hierbij graag ondersteunen. 


Laten we vooral allemaal klein beginnen en mooie dingen maken in 2022. Het motto van BVS-schooladvies is al langere tijd ‘kennis delen en mensen verbinden’. Als we nu meer van dit kleine delen, dan volgt de verbinding vanzelf.


Annechien Wijnbergh

 

Kunstwerk: Floortje Daniëls – leerling VS Den Haag (VO)


Inspiratiebronnen:

Omarm de Chaos, Jan Rotmans, de Geus 2021

Polarisatie, Bart Brandsma, BB in media, 4e druk 2020

Map Regenboogtraining, BVS, 2020

cursus www.ukelele4u.nl

de kracht van breien, Lorette Napoleoni, Balans, 2020

The gold in the ground, Melania Levitsky, eigen beheer 2019, bestellen via tonmensenkamp@gmail.com(per 10 stuks €10 p/st excl btw en verzendkosten, en bij afname voor hele klas inclusief een toneelscript)

Geplaatst op

Column – Later als ik groot ben

LATER ALS IK GROOT BEN


Later als je groot bent, mag je “Worden wie je bent”; een veel geschreven slogan binnen onderwijsland. Dat doet mij denken aan hoe ik tot hier gekomen ben.


Later als ik groot ben,


… dan word ik juf tot mijn 7e en speel ik schooltje, met mijn knuffels en tussen de muizen, op de vliering van mijn grootouders.             

… dan word ik schrijfster tot mijn 12e en verzin werelden op papier.

… dan word ik actrice tot mijn 17e en speel liefst buiten door mijn schooltijd heen.


Mijn leven lang hoor ik ‘je hebt veel talenten maar zingen is daar niet een van’, waarop luidkeels gelachen wordt. Deze zin zorgde ervoor ik niet naar de toneelacademie durfde omdat zingen een onderdeel van de auditie bleek.


Schrijver worden wilde ik in de journalistiek, maar dat was met een lotingssysteem. Zonder passend middelbare school diploma durfde ik de afwijzing niet aan. Dus werd het de lerarenopleiding waar ik middels een toelatingsexamen met open armen ontvangen werd. Mijn doel was zo snel mogelijk mijn propedeuse te halen om door te kunnen stromen naar ofwel de school voor journalistiek ofwel de toneelacademie. Ik ben gebleven door mijn stage bij een ISK. De hele wereld in mijn klas. Wat vond ik dat geweldig. Ik leerde hen de taal en zij mij de wereld. Hier is mijn passie voor het onderwijs herboren.


Als onderwijsmens moet mij van het hart dat ik mij platgeslagen voel door de hoeveelheid ‘leerachterstanden’ waarover te pas en te onpas geschreven en gesproken wordt. Dit kunnen we, diep van binnen, toch niet echt geloven. Hoe kan het waar zijn dat we hardop durven uitspreken dat een grote hoeveelheid kinderen een achterstand heeft. Waarom meten we niet wat wel geleerd is in plaats van iedereen krampachtig te laten passen in een systeem dat iets anders meet waardoor we niet meer passen in de hoop dat we ooit worden wie we zijn terwijl ik eigenlijk al ben wie ik ben. Misschien later als ik groot word.


Werken vanuit passie, dus ook vanuit plezier, maakt dat je beter wordt in wat je doet. Iets goed kunnen doen geeft vertrouwen. Ik durfde theater te gaan maken. Vanuit het niets tot een vorm komen. Ik durfde te gaan schrijven. Worstelen met woorden, vastleggen en hardop uitspreken. Dankjewel lieve lezers en publiek.


Dankjewel lieve overheid voor het vele geld dat we hebben mogen ontvangen om de zogenaamde leerachterstanden, een term die onzekerheid vergroot, in twee jaar tijd weg te werken zodat we heel misschien allemaal weer passen binnen een systeem dat ons niet meer lijkt te passen en dat we hierdoor lijken te vergeten om te durven vertrouwen dat we altijd en overal leren van alles wat er om ons heen gebeurt. Worden wie je bent, later als je groot bent.


Mag onze jeugd alsjeblieft zelf ontdekken wat ze kunnen zodat ze later als ze groot worden, mogen zijn wie ze willen. 

Gisteren sprak ik met mijn sparringmaatje en hoorde mijzelf zeggen dat ik geheel van mijn werk houd; het doet een appel op alles wat ik later wilde worden.


WAT NOU WIE IK NU BEN


Monique Neijndorff

Geplaatst op

Planning Opleiding Antroposofische verdieping voor VVE

In onze laatste communicatie in oktober (via een mailing) en november (in onze nieuwsbrief KO/VVE) informeerden we je dat onze methodiek Vroeg Veelzijdig Ervaren niet erkend wordt door het NJI. We raadden je aan om een erkende VVE-methodiek elders te behalen. Om de antroposofische aanvulling te kunnen toevoegen aan de VVE in je organisatie bieden we vanaf nu de Opleiding Antroposofische verdieping voor VVE aan.

 

Deze opleiding is dus een vervolgopleiding op een erkende gecertificeerde VVE-opleiding, zoals bijvoorbeeld Vversterk of Speelplezier (niet-Antroversie). De opleiding geeft een antroposofische uitbreiding op de reguliere VVE-methodieken en aanpakken.

 

Vanaf nu kun je je inschrijven voor onze opleiding in Utrecht via deze link. Je kunt deze opleiding ook aanvragen op je eigen locatie (dat is mogelijk als je voldoende inschrijvingen hebt). Neem dan contact op met Loïs Eijgenraam op l.eijgenraam@bvs-schooladvies.nlen 06-26 94 77 14.

Geplaatst op

Besluit erkenning NJI

Op 12 oktober jl. hebben we scholen per mail laten weten dat onze VVE-opleiding Vroeg Veelzijdig Ervaren voorlopig geen erkenning heeft gekregen van het NJI. We zijn vervolgens met het NJI in beraad gegaan of we een tweede poging zullen doen. De conclusie is dat we dat niet gaan doen.

 

Onderbouwing

De kern van de afwijzing is dat we onvoldoende kunnen aangeven en onderbouwen dat deze methodiek effect heeft. Daar is meer bewijs en onderzoek voor nodig. Een tweede argument is dat het onvoldoende afwijkt van Speelplezier, waardoor de vraag rijst waarom een vergelijkbare interventie door het NJI goedgekeurd zou worden. Het feit dat we qua achtergrond onderscheidend zijn van Speelplezier is voor het NJI niet relevant. Het gaat erom dat de interventie werkt voor de specifieke doelgroepen. Een derde opmerking was dat we het voor alle kinderen inzetten, maar daarmee nog onvoldoende duidelijk maken dat het voor specifieke doelgroepkinderen werkzaam is. Een tweede aanvraag zou onevenredig veel werk en investeringskosten meebrengen met onvoldoende zekerheid dat die poging tot een positief resultaat zal leiden. Daarom hebben we besloten niet verder te gaan.


Hoe nu verder?

Omdat we geen gecertificeerde opleiding meer kunnen aanbieden, adviseren we je om zelf een gecertificeerde (kleine) opleiding elders te volgen (bijvoorbeeld Vversterk) of Speelplezier in de niet-antroposofische variant voort te zetten. Deze certificeringen kun je dan samen met BVS verdiepen met de antroposofie, op maat of bijvoorbeeld met onze programmagerichte opleiding. Voor een toelichting op de inhoud van onze opleiding kan je deze link volgen.

 

Wido Jonges van de Vlinderboom heeft ons benaderd met het verzoek aan alle kinderopvangorganisaties, die nu verstoken blijven van een gecertificeerd programma met antroposofische inslag, hem te benaderen om samen te kijken naar nog andere oplossingsrichtingen. Hij vraagt iedereen binnen een week naar hem te reageren op w.jonges@devlinderboom-opschool.nl.

 

Het spijt ons enorm dat we niet de partner kunnen zijn met een erkende VVE-interventie die we wensen. We hopen dat je onze programmagerichte opleiding gaat inzetten voor de professionalisering van de kinderopvang op antroposofische basis.

Geplaatst op

Kom je ons team versterken of ken je geschikte kandidaten?

We zijn erg blij met de grote vraag naar onze diensten na de afgelopen periode van onzekerheid i.v.m. corona. We sluiten een periode af en kijken weer vooruit met een goed gevoel. We willen daarom ons team uitbreiden en hebben de volgende vacatures:

 

  • Vacature onderwijsadviseur
  • Vacature administratief medewerker
  • Vacature leden Raad van Toezicht

 

Wil je ons helpen de juiste mensen te vinden of heb je zelf interesse?

Meer informatie vind je hier: https://www.bvs-schooladvies.nl/over-ons/vacatures/#