Geplaatst op

Nieuwe start…

We ontwaken langzaam uit een lome zomerperiode en richten ons vizier weer op het schoolse leven. We wensen eenieder een goede opstart van het nieuwe schooljaar!

Wil je naast het starten op school je nog opgeven voor een training op opleiding bij ons? Deze cursussen starten de komende twee maanden:

Taal


Rekenen


Regenboog


Opleidingen


Intern Begeleiders


Overig