Geplaatst op

Besluit erkenning NJI

Op 12 oktober jl. hebben we scholen per mail laten weten dat onze VVE-opleiding Vroeg Veelzijdig Ervaren voorlopig geen erkenning heeft gekregen van het NJI. We zijn vervolgens met het NJI in beraad gegaan of we een tweede poging zullen doen. De conclusie is dat we dat niet gaan doen.

 

Onderbouwing

De kern van de afwijzing is dat we onvoldoende kunnen aangeven en onderbouwen dat deze methodiek effect heeft. Daar is meer bewijs en onderzoek voor nodig. Een tweede argument is dat het onvoldoende afwijkt van Speelplezier, waardoor de vraag rijst waarom een vergelijkbare interventie door het NJI goedgekeurd zou worden. Het feit dat we qua achtergrond onderscheidend zijn van Speelplezier is voor het NJI niet relevant. Het gaat erom dat de interventie werkt voor de specifieke doelgroepen. Een derde opmerking was dat we het voor alle kinderen inzetten, maar daarmee nog onvoldoende duidelijk maken dat het voor specifieke doelgroepkinderen werkzaam is. Een tweede aanvraag zou onevenredig veel werk en investeringskosten meebrengen met onvoldoende zekerheid dat die poging tot een positief resultaat zal leiden. Daarom hebben we besloten niet verder te gaan.


Hoe nu verder?

Omdat we geen gecertificeerde opleiding meer kunnen aanbieden, adviseren we je om zelf een gecertificeerde (kleine) opleiding elders te volgen (bijvoorbeeld Vversterk) of Speelplezier in de niet-antroposofische variant voort te zetten. Deze certificeringen kun je dan samen met BVS verdiepen met de antroposofie, op maat of bijvoorbeeld met onze programmagerichte opleiding. Voor een toelichting op de inhoud van onze opleiding kan je deze link volgen.

 

Wido Jonges van de Vlinderboom heeft ons benaderd met het verzoek aan alle kinderopvangorganisaties, die nu verstoken blijven van een gecertificeerd programma met antroposofische inslag, hem te benaderen om samen te kijken naar nog andere oplossingsrichtingen. Hij vraagt iedereen binnen een week naar hem te reageren op w.jonges@devlinderboom-opschool.nl.

 

Het spijt ons enorm dat we niet de partner kunnen zijn met een erkende VVE-interventie die we wensen. We hopen dat je onze programmagerichte opleiding gaat inzetten voor de professionalisering van de kinderopvang op antroposofische basis.