Geplaatst op Geef een reactie

1 februari 2021 – gedicht

Elke dag een gedicht tijdens de lockdown.
Cultuur geeft verbinding.

Kijk daar, in de verte, die mooie rivier
Hij lijkt echt wel kalm, maar kijk nu eens hier
Zie je die steen, hij ligt daar in het nat
Ooit was hij ruw, maar nu is hij glad
Dat komt door het water, geloof het of niet
Hij doet al het werk, zonder dat je het ziet
Want zoveel tijd, dat heeft er geen één
Slijt met het grootste geduld, iedere steen

Auteur: Rikke Heesen

Geplaatst op Geef een reactie

Aanvalsplan onderwijsadviesbureaus om kwetsbare leerlingen te helpen (DD 26-1-2021)

Ben je een school die betrokken is bij de Gelijke Kansen Alliantie, dan kunnen we je kosteloos ondersteunen om leerlingen te helpen met taal-, reken- en leerachterstanden. Neem contact op met onze adviseur Stephanie de Vries op via s.de.vries@bvs-schooladvies.nl en (06) 242 86 509 om afspraken te maken.


Aanvalsplan onderwijsadviesbureaus om kwetsbare leerlingen te helpen


In toenemende mate groeit de zorg over de oplopende achterstanden in het basisonderwijs. Scholen en leraren leveren op dit moment al een enorme prestatie. Om de achterstanden niet verder op te laten lopen moeten zij zo snel mogelijk worden ondersteund. Onderwijsadviesbureaus verenigd in de branchevereniging EDventure bieden aan om gericht te helpen. Met hun aanvalsplan willen zij eraan bijdragen dat leerverschillen tussen leerlingen niet verder oplopen. Ook hopen zij daarmee de werkdruk onder leraren te verlagen. Op langere termijn kunnen onderwijsadviesbureaus scholen bijstaan om hun taal, lees- en rekenbeleid te verbeteren. Zo willen zij eraan bijdragen om structureel onderwijsachterstanden aan te pakken. Onderzoek van DUO naar de werkbeleving in het primair onderwijs laat zien dat leerkrachten ook zien dat de kwaliteit van het onderwijs tijdens de coronacrisis sterk verslechterd is. “De werkdruk op scholen is ongekend hoog. Leraren verzorgen vaak naast online onderwijs ook de noodopvang op school. Daar bovenop nog extra aandacht geven aan kwetsbare leerlingen is bijna ondoenlijk. De kinderen lopen vooral achterstanden op in taal en rekenen of kampen met sociaal-emotionele problemen. Dit is precies waar wij nu willen en kunnen bijspringen. Een landelijk dekkend netwerk van onderwijsexperts staat klaar om te helpen”, aldus Margreet de Vries, directeur-bestuurder van EDventure. Bekijk hier het volledige aanvalsplan. 

Experts beschikbaar
Vakexperts in taal en rekenen in combinatie met orthopedagogen en kinderpsychologen worden ingezet om leraren te ondersteunen en de werkdruk te verminderen. Zo kunnen leraren zich richten op het primaire proces in de klas en krijgen de meest kwetsbare kinderen de ondersteuning die zij nodig hebben. Met steun van de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van OCW kunnen de experts direct op 8 scholen in Limburg, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland van start met het begeleiden van groepjes kinderen op het gebied van taal en rekenen. “Wij hopen dat deze aanpak grootschalig navolging krijgt. Met vereende krachten kunnen we grotere achterstanden voorkomen”, aldus Margreet de Vries.


Extra middelen
Scholen hebben extra middelen kunnen aanvragen om Corona-achterstanden te bestrijden. Ook konden schoolbesturen tot deze week gezamenlijk middelen aanvragen voor extra ondersteuning in de school. “Het ontbreekt scholen vaak aan tijd om tot een praktische invulling te komen, die direct inzetbaar is. De onderwijsadviesbureaus staan klaar om aan de slag te gaan. Een telefoontje is genoeg.”, aldus Margreet de Vries.


West-Friesland
In Apeldoorn, Venlo en West-Friesland zijn experts al aan de slag. Schoolleiders spreken hun grote waardering uit over de snelle, praktische en professionele ondersteuning. Zo biedt OBD Noordwest in West-Friesland gedurende 20 weken begeleiding aan 15 leerlingen op het gebied van spelling. Daarnaast ondersteunen zij de leraren en de school bij het doelgericht aanpakken van achterstanden. 


Over EDventure: 
EDventure is bijna 50 jaar de branchevereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp in Nederland en is een van de 50 ondertekenaars van de oproep vorige week om alternatieven voor de scholensluiting te verkennen. De adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp werken in heel Nederland binnen het primair, voortgezet en beroepsonderwijs en als verbinder tussen onderwijs en zorg. Zij geven trainingen aan leraren, schoolteams en schoolleiders. Ook begeleiden zij leerlingen met dyslexie en gedragsproblematiek. Het optimaliseren van onderwijskansen voor kinderen, het leveren van hoge kwaliteit en het uitwisselen van goede voorbeelden staan hoog op de agenda. Schoolbesturen, gemeenten, bedrijven, ouders en kinderdagverblijven behoren tot de opdrachtgevers van onze leden. De leden vormen samen een landelijk dekkend netwerk. 
www.edventure.nu

Geplaatst op

Online begeleiding (dd. 25-1-2021)


Nu de lockdown (waarschijnlijk) langer duurt, willen we vanuit BVS-schooladvies de volgende mogelijkheden tot ondersteuning onder jullie aandacht brengen. Onzee ondersteuning is tegen een verlaagd tarief van €150,- voor 1,5 uur.

Online ondersteuning in het VO

  • Coaching on the job: we kunnen niet fysiek bij je in de les kijken, maar wel uitgenodigd worden in je onlineles en via de tool (Teams, Zoom, Meet etc.) meekijken in je les. We hebben dan altijd eerst een voorgesprek om je begeleidingsvraag helder te krijgen, vervolgens doen we drie lesbezoeken met nagesprekken.
  • Periodeonderwijs: individuele begeleiding rondom vragen over hoe je online je periodeonderwijs kunt vormgeven. Met welke wetmatigheden kan je rekening houden bij het ontwerpen van je periode van week tot week van dag tot dag en van uur tot uur. Eventueel uitgebreid met online lesbezoeken (zie hierboven).
  • Individuele begeleiding rondom specifieke vragen kan uitstekend online, is onze ervaring.

Voor afspraken of vragen kun je contact opnemen met Jeanneke Brosky op j.brosky@bvs-schooladvies.nl en (06) 30 17 67 43

Online adviesgesprekken PO
Het is fijn om samen met een ervaren adviseur individueel en online je je vraagstuk te bespreken. Wil je bijvoorbeeld je periodelessen of een oudergesprek voorbereiden? Zoek je naar werkvormen die passen bij online onderwijs? Onze adviseurs staan voor je klaar. Graag opgeven via Marieke van der Ree op m.vander.ree@bvs-schooladvies.nl en (06) 28 44 98 88 en één van onze adviseurs neemt contact met je op.

Online adviesgesprek met onze kleuterspecialist
Vraag je je af wat je nu weer moet bedenken voor de kleuters in deze langere lockdown? Wil je eens nadenken over andere gewoontes in je klas of lijkt het je fijn je samenwerkingsvragen eens met een ander te bespreken? Ben je een startende kleuterleerkracht en wil je graag eens hulp bij het voorbereiden van een periode of het invullen van het KVS? Of heb je andere vragen? Vraag dan een online begeleidingsgesprek aan. In ander half uur ontvang je advies van onze ervaren kleuterspecialist. Neem hiervoor contact op met Cécile de Jong op c.de.jong@bvs-schooladvies.nl en (06) 21 27 26 06.