Geplaatst op

Inspectie: ‘scholen in 21/22 niet beoordeeld op onderwijsresultaten’ (DD 25-03-2021)

Corona houdt de maatschappij al een jaar bezig, ook ons onderwijs. Het twee keer tijdelijk sluiten van de scholen heeft invloed op de ontwikkeling van kinderen en op de opbrengsten. Ook de inspectie komt hiervan de gevolgen in haar onderzoeken op scholen tegen.

Onlangs schreef de inspectie van onderwijs: “scholen worden in schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op hun onderwijsresultaten (standaard OR1)”. De onderwijsresultaten van de eindtoets worden niet afgezet tegen de schoolweging. Wel blijft het van belang dat de school zelf zicht heeft op de eigen resultaten (lees hier het volledige bericht van de onderwijsinspectie van 12 februari 2021).

Dit is mooi nieuws, want het doet recht aan de huidige situatie. Ook biedt het scholen de kans om met de eindopbrengsten een nog steviger verhaal te maken; om verantwoord beslissingen te nemen hoe je als school verder gaat. Door als school het heft zelf in handen te nemen, kan de inspectie in het vervolg nog meer als critical friend meekijken dan controleren of de opbrengsten wel op orde zijn.

Wil je beter zicht krijgen op wat het nieuwe onderwijsresultatenmodel voor jouw school betekent? Wil je ondersteuning bij het analyseren van de opbrengsten, een verbeterplan maken passend binnen het vrijeschoolonderwijs of bijvoorbeeld in gesprek komen met jouw team over referentieniveaus? Neem dan contact op met Gerben Deenen op g.deenen@bvs-schooladvies.nl en 06-21 84 46 96.

Heb je al een analyse gemaakt en scoor je net boven de signaalwaarden die voor jouw school gelden, meld je dan aan bij Goed Worden, Goed Blijven Plus. Bij dit project van de PO-raad komen scholen in aanmerking voor begeleiding door een expert in het versterken van de eindopbrengsten. Dit traject wordt bekostigd.