Geplaatst op

Ondersteuning Nationaal Onderwijsplan voor herstel en perspectief (DD 15-3-2021)

Het kabinet heeft 17 februari 2021 bekend gemaakt met een noodplan van 8,5 miljard te komen om leervertraging, achterstanden en sociaal-emotionele problematiek ontstaan tijdens de coronacrisis aan te pakken. Het betreft een incidentele investering met een looptijd van 2,5 jaar. De subsidie wordt verstrekt aan de scholen zelf. Zij moeten de middelen doelmatig besteden en verantwoorden. De subsidie behelst drie domeinen om de achterstanden in te lopen:

 • Meer onderwijs
 • Effectiever onderwijs
 • Aanvullende interventies

Wij richten ons op effectiever onderwijs en aanvullende interventies en niet op meer onderwijs omdat volgens ons ook buiten de school geleerd wordt. Wij willen leraren ondersteunen in hun ontwikkeling om met hen en hun leerlingen te onderzoeken wat binnen de reeds bestaande lesroosters en lestijden nodig is om het leerproces extra te stimuleren.  

Dit zijn onze uitgangspunten:

 • Wij bieden een integrale aanpak gebaseerd op de drie doeldomeinen van Biesta (persoonswording, socialisatie en kwalificatie) en gaan er vanuit dat het welbevinden van de leerling in persoonlijk en sociaal opzicht voorwaardelijk is om goed te kunnen presteren.
 • Wij gaan in ons aanbod uit van de reeds bestaande lessituatie en willen aansluiten op het handelingsrepertoire van de leraren en dit uitbreiden of extra ondersteunen.
 • Wij willen dat wat leraren tijdens de lockdown aan digitale vaardigheden hebben ontwikkeld, inzetten om beter te kunnen differentiëren als het gaat om automatiseringsactiviteiten.
 • Wij willen de leerling meer eigenaar maken van zijn leerproces door hem actief te betrekken bij zijn ontwikkeling.
 • Wij willen de ouders hierbij actief betrekken omdat zij de ontwikkeling van hun kind helpen te begeleiden.

Wij ondersteunen scholen bij:

 • Het analyseren van aandachtsgebieden.
 • Het ontwerpen van plannen.
 • Begeleiden van de implementatie van plannen, met als cruciaal onderdeel; leraarbegeleiding.
 • Het evalueren en bijstellen van plannen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Elard Pijnaken: e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl en (06) 16 77 87 93