Leerlingondersteuning door de schoolpsycholoog

Overzicht

Van intake tot leerlingonderzoek

Als je vragen hebt over het gedrag of het leren van kinderen dan kunnen we je ondersteunen en adviseren. In samenwerking met de school, het kind en de ouders kijken we naar wat de leerling nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. We denken vanuit onze expertise mee over welke aanpak passend is om tot een helder antwoord te kunnen komen op de vraag die er ligt. We werken altijd handelingsgericht en zoeken naar haalbare oplossingen, daarbij leveren wij maatwerk.

 

Schoolpsychologen met vrijeschoolachtergrond
Onze schoolpsychologen hebben zich gespecialiseerd in processen die met onderwijs te maken hebben. Ook kennen ze het vrijeschoolonderwijs goed, omdat ze vrijeschoolleraar en Intern Begeleider zijn geweest. Ze zijn daardoor in staat de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk in het vrijeschoolonderwijs goed te maken.

 

 

Onze werkwijze

 • Wanneer je een aanvraag leerlingonderzoek instuurt en we dit hebben ontvangen neemt een van onze schoolpsychologen contact met je op om op basis van het ingevulde formulier een voorstel te doen om zo goed mogelijk antwoord te kunnen geven op je vragen. Ons doel is de vragen die er liggen te beantwoorden en handelingsgerichte adviezen te geven voor de ondersteuning in  de klas. We voeren eerst een intakegesprek om samen de vragen helder te krijgen en een passende route uit te stippelen.
 • Na het onderzoek volgt altijd een terugkoppelingsgesprek en een verslag om te volgen hoe het met de leerling gaat.

 

Mogelijk aanbod

 • Leerlingonderzoeken, waaronder dyslexie, dyscalculie, sociaal-emotionele vraagstukken en intelligentie.
 • Ondersteuning van zorgcoördinatoren/IB’ers en leerkrachten/docenten bij uiteenlopende vraagstukken
 • Themabijeenkomsten rondom inhoudelijke thema’s zoals ADHD, Hoogbegaafdheid, Autisme en Executieve functies.
 • Kindbesprekingen en intervisie binnen het team
 • Observatie in de klas
 • Ambulante begeleiding
 • Ondersteuning bij thuiszitters.

Doelgroep Leerlingondersteuning

Resultaat Leerlingondersteuning

 • Van preventief meedenken tot een onderzoek: het kind staat centraal.

We bieden dit aan als

 • Leerlingondersteuning

Kosten, data en aanvragen

Leerlingondersteuning
Data: in overleg
Prijs: op aanvraag
Materialen: in overleg
Aanvragen: wil je een leerlingonderzoek aanvragen? Vul dan ons aanmeldformulier in (ouders en de betrokkenen van de school) en stuur het aan ons op, liefst digitaal beveiligd  naar admin@bvs-schooladvies.nl  of naar ons postadres. Download het aanvraagformulier leerlingonderzoek voor de specifieke doelgroep:

 

 

Kunstwerk: Danae de Vries – De Vrije School Den Haag VO

Extra informatie

Werksoort VO

KO, PO of VO

PO, VO

Werksoort PO

Adviseur

 

 

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.