VO

Festival - Euritmie - door Quovadis Impresariat

Er is een euritmiefestival op 27, 28 en 29 september 2019 in Den Haag. Een kans voor geïnteresseerden om kennis te maken met euritmie anno 2019. Op het festival komen ook jonge mensen optreden die jongeren in Nederland willen enthousiasmeren.

BVS brengt dit graag onder de aandacht, omdat wij graag meedenken en -werken aan de "nieuwe" toekomst voor euritmie.

Locatie: Vreedehuis, te Den Haag.
Toegang: er komt nog een site van Quovadis Impresariat in het Nederlands en daarop kunnen tzt kaarten besteld worden.

Coaching: leerlingen begeleiden naar zelfstandigheid

Steeds meer wordt er ook in het voortgezet vrijeschoolonderwijs gekozen voor (maatwerk)trajecten waarbij leerlingen hun eigen leerroutes kiezen en er geen traditionele lessen meer gegeven worden, maar leerlingen zelfstandig door een programma heen werken. Hoe begeleid je een leerling die nog lerende is in het nemen van eigen verantwoordelijkheid, die wel een planning kan maken maar het moeilijk vindt om zichzelf daaraan te houden, of hoe maak je inzichtelijk welke vaardigheden de leerling nog verder kan ontwikkelen?

Pagina's

Abonneren op RSS - VO