Renate van der Pol

BIO

In 2021 ben ik gestart als adviseur bij BVS-schooladvies. Sinds 2003 werk ik als docent Nederlands op het Rudolf Steiner College in Haarlem, waar ik de laatste twaalf jaar ook zorgcoördinator ben geweest. Met de komst van Passend Onderwijs heb ik de zorgstructuur opnieuw vormgegeven en met een aantal collega’s stond ik aan de wieg van de Spaarnestroom, de klassen voor leerwegondersteuning. Mijn belangstelling gaat uit naar vraagstukken rond motivatie, didactiek, docentbegeleiding, Passend Onderwijs, mentoraat en vrijeschoolpedagogiek.

 

EXPERTISE

 • Didactiek
 • Vrijeschoolpedagogiek
 • Coaching
 • Mentoraat
 • Klassenmanagement
 • Intervisie
 • Ondersteuningsstructuur
 • Gesprekstechnieken

 

OPLEIDING

 • Master SEN, zorgcoördinator
 • Lerarenopleiding Nederlands

 

Frieda Wijnands

BIO

Sinds 2021 ben ik als adviseur verbonden aan BVS-schooladvies, naast mijn baan als schoolleider. In mijn biografie is de vrijeschool altijd een rode draad geweest. Binnen het onderwijs heb ik met veel plezier gewerkt met nieuwkomerskinderen, in het vrijeschool speciaal basisonderwijs als klassenleerkracht, als intern begeleider en de afgelopen jaren als schoolleider. Mijn belangstelling en aandacht is altijd uitgegaan naar daar waar leren en ontwikkelen in de breedste zin van het woord niet vanzelf gaat. Met mijn ervaring en het denken in mogelijkheden en kansen, draag ik graag bij aan het ondersteunen en begeleiden van onderwijsprofessionals om kwalitatief goed en mooi vrijeschoolonderwijs vorm te geven.

 

EXPERTISE

 • Kwaliteitszorg en passend onderwijs
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Coaching en begeleiding van leerkrachten en intern begeleiders
 • Onderwijsmanagement, managementondersteuning, begeleiden van veranderingsprocessen, vormgeven van schoolontwikkeling, ondersteuning en begeleiding van directieteams
 • Klassenmanagement
 • Kunstzinnig werken (bord) tekenen en schilderen
 • Periode onderwijs
 • Werken met leerlijnen.

 

OPLEIDINGEN

 • Schoolleidersopleiding basis- en vakbekwaam
 • Master Special Educational Needs (SEN)
 • Opleiding tot intern begeleider
 • Diverse cursussen-trainingen-(vrijeschool)pedagogiek
 • Pabo-opleiding.

 

Wim den Blanken

BIO

Vanaf 2021 ben ik als associé verbonden aan de BVS – schooladvies. Na negentien jaar gewerkt te hebben in diverse managementfuncties in de re-integratiebranche heb ik in 2007 de overstap gemaakt naar het onderwijs. Bewust voor het vrijeschool onderwijs. Dat bleek een geweldige keuze. Ik heb bijna elf jaar als schoolleider op drie verschillende vrijescholen in het basisonderwijs mogen bouwen aan eigentijds vrijeschool onderwijs. In 2016 ben ik gevraagd om als kwartiermaker een nieuw vrijeschool vo-initiatief voor mavo/havo/vwo in Deventer te starten. Als schoolleider heb ik dat vervolgens met een team uitgebouwd tot een succesvolle middelgrote leerroute. In 2021 heb ik de stap gemaakt naar interim- en projectmanagement. Ik ben van meerwaarde in een omgeving waar gezocht wordt naar een staat waarin innovatie, verandering en resultaten hand in hand gaan met werkplezier en teamvorming.

 

EXPERTISE

 • Interim management
 • Individuele scholing/begeleiding
 • Teamvorming
 • Innovatieve processen
 • Ondersteuning van nieuwe initiatieven
 • Vertelkunst

 

OPLEIDING

 • Expeditie Leiderschap van Operation Education
 • Docent beeldende kunst en vormgeving Windesheim
 • Leergang Werkatelier Procesmanagement SIOO
 • HBO personeel en arbeid

 

Gea Weeren

BIO

Gea heeft in de periode van 2005 t/m 2020 bij BVS-schooladvies gewerkt als (senior) adviseur en schoolpsycholoog. Sinds haar pensionering in 2020 is zij als associé aan BVS-schooladvies verbonden voor enkele werkzaamheden.

 

EXPERTISE

 • gedrag- en leerproblematiek
 • kind- en jeugdpsycholoog
 • psychodiagnostiek
 • sociaal-emotionele vaardigheden
 • hoogbegaafdheid

 

OPLEIDING

 • Postacademische opleiding tot schoolpsycholoog
 • Pedagogische wetenschappen

 

REGISTRATIE

 • Kinder- en Jeugdpsycholoog – NIP

 

Juul Velvis

Juul is vanuit NSO CNA betrokken bij de opleiding Schoolleiders basis- en vakbekwaam.

Mathilde van Arkel

BIO

Sinds 2020 ben ik als Moodle specialist en mediapedagoog verbonden aan BVS-schooladvies. Tijdens mijn opleiding Taalwetenschap ontstond voor mij de combinatie van taalontwikkeling(sstoornissen) bij kinderen enerzijds, en taal- en spraaktechnologie anderzijds. Deze twee aspecten van mens en machine zijn sindsdien een rode draad gebleven. Als mediacoach help ik vrijescholen met (doorlopende leerlijnen) digitale geletterdheid en mediawijsheid. Ik hoop dat de handvatten die hiervoor in de antroposofie gevonden kunnen worden, nog veel meer benut gaan worden in het vrijeschoolonderwijs.

 

Naast mijn rol als mediacoach ondersteun ik BVS-schooladvies als Moodle specialist met het (door)ontwikkelen van de online leeromgeving. Ook geef ik trainingen aan de adviseurs zodat zij dit leermanagementsysteem optimaal leren benutten.

 

EXPERTISE

 • LMS Moodle (e-learning)
 • Digitale geletterdheid en mediawijsheid

 

OPLEIDING

 • Bachelor en Master Taalwetenschap aan de Universiteit Utrecht
 • Mediacoach bij Nationale Opleiding Mediacoach
 • Nederlandse Gebarentaal (AB1, 2 en 3) bij 1.2.Communicate

 

Klaas IJkema

BIO

Sinds 2007 ben ik als organisatie adviseur verbonden aan het IMO, Instituut voor Mens en Organisatieontwikkeling. Eind 2020 zijn IMO en BVS-schooladvies een partnerschap aangegaan.

 

De focus bij het IMO ligt op het begeleiden van leidinggevenden om op een meer horizontale wijze te organiseren. Naast controle en discipline is er immers ook behoefte aan ruimte voor reflectie, voor de waarde van gemeenschap en voor persoonlijke inbreng. Ik zorg ervoor dat steeds de vraag gesteld wordt hoe iedereen zijn / haar werkzaamheden verbindt met het kernproces van de organisatie, nl. de relatie tussen klant en aanbieder. Dat levert steeds weer waardevolle dialogen op die vaak leiden tot verandering.

 

Mede vanuit mijn oorspronkelijk kerkelijke achtergrond ben ik ook geïnteresseerd in wat mensen bezielt, wat voor hen de zingeving is. Ik ontdek iedere keer hoe men gaat stralen als hier in de organisatie aandacht voor is.

 

EXPERTISE

 • advies in organisatie / reorganisatie
 • begeleiding organisatieontwikkeling
 • formuleren, verbeelden en delen van visie en missie
 • individuele coaching
 • verzorgen leiderschapsprogramma’s
 • onderzoek (ontwerp en begeleiding actie-onderzoek)
 • advies bij initiatieven
 • reflectief schrijven
 • biografisch onderzoek
  • individuele biografie
  • organisatie biografie
 • training
 • lesgeven in organisatiekunde en leiderschap

 

OPLEIDING

 • Leergang Vertrouwenspersoon
 • Master Horizontaal Leiderschap
 • Leergang Organisatiekunde
 • Leergang Coaching
 • Dissertatie filosofie en theologie
 • Universiteit theologie

 

Annemarije van Putten

BIO

Vanaf september 2020 werk ik bij BVS-schooladvies als adviseur. Hiervoor ben ik 9 jaar werkzaam geweest als klassenleraar in het vrijeschoolonderwijs. De meeste tijd daarvan ben ik verbonden geweest aan de Waterlandschool in Purmerend, een groeiende school. Hier heb ik veel ervaring opgedaan in het lesgeven in combinatieklassen en ben ik in contact gekomen met het concept ´de bewegende klas´. Naast het lesgeven kreeg ik de ruimte om mij te verdiepen in het taalonderwijs en heb ik mij ontwikkeld tot taalspecialist. Het vrijeschoolonderwijs ligt mij nauw aan het hart. Hoe kunnen we vrijeschoolonderwijs verzorgen in de tijd van nu en met de kennis van nu? Deze vraag heeft de afgelopen jaren centraal gestaan in het vormgeven van mijn onderwijs. Waarin ik heb ervaren hoe belangrijk het is om in verbinding te blijven; met de leerstof en met de mensen om je heen. Als adviseur van BVS-schooladvies richt ik mij aanvankelijk op het taalonderwijs, de Regenboogtraining en het begeleiden van leerkrachten in de praktijk.

 

EXPERTISE

 • Regenboogtrainer
 • Zo leer je kinderen lezen en spellen (ZLKLS)
 • Combinatieklassen
 • De bewegende klas
 • (Bord)tekenen en schilderen

 

OPLEIDING

 • Vrijeschool pabo, Hogeschool Helicon
 • Training kindgesprekken
 • Diverse cursussen en trainingen